Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

E-learning

Víme o značení vše a rádi se o tyto informace podělíme i s Vámi.
2D dvoudimenzionální kódy

Z hlediska vývoje původně kódy nesly jen jednu informaci, většinou číslo. V posledních letech ale kódy nesou více informací a pomáhají přenést data z databází do provozu průmyslu, skladů a evidence.

Bezpečnost laseru Třídy 1 až 4

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Elektromagnetické záření o vlnové délce lambda, (ve vakuu) má frekvenci f a jemu připisovaný foton má energii E.

Čárové a 2D kódy

Čárový kód slouží pro automatickou identifikační technologii dovolující rychle sesbírat data s velmi vysokou přesností a téměř bez chyb (chyby se můžou vyskytnout u kódů bez kontrolního čísla a dále nepřečtením kódu na špatně kontrastním podkladě).

Co je to FDA 21 CFR Part 11?

Jednoduše jde o uchování dat a dokumentů v podobě elektronického záznamu, kdy je generován většinou textový dokument, obsahující záznam o přihlášení do systému, provedené změny a následný provoz zařízení.

Historie vývoje laseru

Laser je zkratka pro Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Světelné vlny jsou totiž zesilovány v procesu stimulace atomů nebo molekul, které mají přebytečnou energii, kterou mohou vyslat v podobě fotonů stejné frekvence a fáze jako má světelná vlna.

MOPA pevnolátkový laser

Solid State Master Oscillator Power Amplifier Design (zkráceně MOPA laser nebo S-MOPA). Nelze opomenout ani specifické místo ve vývoji laserů této třídy na bázi Nd:YAG, Nd:YVO4 nebo Yb:YAG.

Perforace plastové fólie laserem

Až 25.000 děr za sekundu. Perforování obalové plastové fólie se provádí z důvodu jednoduchého oddělování pro snadné otevření obalu v definované poloze. K perforaci se používá CO2 laser s vysokou frekvencí spínání a s velmi stabilním výkonem.

Princip CO2 laseru

Nechceme hluboce zasahovat do kvantové fyziky, ale pouze nastínit několik zajímavých vlastností principu laseru. Základní vlastností elektromagnetického vlnění, základu světla, je, že s rostoucí energií vyzářených fotonů se bude zkracovat vlnová délka.

Princip Dot Matrix laseru

První představení tohoto principu laseru bylo v roce 1980. Myšlenkou bylo provedení programovacího a flexibilního laserového systému, zvyšující možnosti značení a instalační aplikace.

Princip maskového laseru

První představení maskového laseru bylo začátkem 70. let s velikostí značící plochy 25x28 mm. Paprsek laseru osvětluje kovovou masku, na které je požadovaný kód nebo obrázek, který se má značit na předmět.

Procesy laserového značení

Výhody v přímém značení plastových materiálů lasery zahrnují velmi vysokou kvalitu značení, díky velmi malé stopě laserového paprsku, bez kontrastu nebo i za použití speciálních pigmentů a taky rychlost značení s vektorovými lasery umístěnými přímo ve výrobních linkách.

Tiskové hlavy

Tisková hlava je považována za spotřební materiál. Její životnost je dána kvalitou použitých termotransferových pásek, čistotou a tedy starostlivostí o tiskovou hlavu.