TEM módy laserového paprsku

Každá aplikace laseru je unikátní a neexistuje stejné řešení už z principu nastavení laseru a kvality paprsku.

Laser může mít rozdílnou kvalitu paprsku, jako je Multimode (MM), což jsou dvě soustředné kružnice s velkým bodem paprsku, nebo s TEM00 (Transverse Electromagnetic Mode), což je jeden velmi malý bod, nebo třetí variantou je cokoliv mezi uvedenými dvěma značeními. Nejlepší kvalitu paprsku a největší sílu má nejmenší bod s TEM00. TEM00 se používá pro značení do plastu. Různé varianty TEM módu paprsku vytváří více obrazců, dokonce i například tvar kružnic jako kytička. Jde o vlastnost nebo princip řešení rezonančního obvodu, kdy lze doladěním zrcadel v rezonátoru upravit jednotlivé Gaussové módy tak, aby se vytvořilo n bodů v horizontálním směru a m bodů ve vertikálním směru a taky q v osovém směru. Index v čísle TEM udává hodnotu nmq, tedy TEM s indexem TEM 00 je žádný další bod v žádné ose, tedy soustředné kružnice a nejsilnější a nejmenší stopa laserového paprsku. Při jiných módech můžeme hovořit o jistém typu frekvenční degenerace paprsku laseru.

laser 22 1