Princip Dot Matrix laseru

První představení tohoto principu laseru bylo v roce 1980. Myšlenkou bylo provedení programovacího a flexibilního laserového systému, zvyšující možnosti značení a instalační aplikace.

Kód je programovaný do značícího systému přes klávesnici. Mikroprocesor převede kód do mřížky bodů a synchronizuje aktivaci s laserem, řídí skenovací hlavu (je-li použitá) a pohyb produktu, který bude označen. Každý bod z laseru na značení je nyní možné polohovat na produkt. Vždy jde o bodové značení a písmo se skládá z jednotlivých bodů, stejně jako logo nebo grafika je složené z teček.

Pozor, tohle není princip Solaris Laseru. Solaris Laser používá vektorový vychylovací systém. Tento typ laserové technologie byl vyvinut pro tyto typy laserů

  • Laserové pole
  • Rotující polygon (také nazývané točící se zrcadlo)
  • Acusto - optic lasery

laser 11 1

Laserové Pole

Jak název napovídá, pole laserů, obvykle 5 nebo 7 laserových trubic, je použito na tisk znaků o počtu 5 nebo 7-mi bodové matrice. Často se tomuto principu značení laserem říká Guitar, podle uspořádání jednotlivých laserových trubic jako struny na kytaře.
Každý laser tiskne, značí body v definované poloze, což vytváří rozlišení tisku o šíři 5 nebo 7 bodů (rastr). Každý laser se zapne nebo vypne, v závislosti na požadavku, zda je potřeba bod nebo ne.
S generováním bodů je možné vytvořit typicky 35.000 teček za sekundu (jde o celkový přepočet více laserů na maximální generování pulsů z jednotlivých laserů). Tento systém může generovat velmi rychlý tisk na jeden řádek, ale s limitovaným formátem a to jen 5 nebo 7 bodů na znak v matrici. Stejně tak je při velmi dlouhém zapnutí laseru zdeformován bod, který je pak oválný, což má vliv na kvalitu značení. Dále není možné značit staticky, ale pouze za pohybu.
Pokud je potřeba značit 2 řádky, pak je nutné instalovat druhou značící hlavu a druhý napájecí systém, nebo beam switch systém (přepínač laserového paprsku), který dovoluje jeden řádek textu tisknout na první pozici a následně po přepnutí na druhou pozici, druhý řádek textu. Dva řádky textu nemůžou být zarovnány na stejnou polohu. Rozlišení laseru je pak 10 bodů nebo 14 bodů.
Jednoduchý optický systém dává efektní použití laserového paprsku a znamená to, že laser je možné jednoduše odpojit nebo připojit, když je jeho výkon nízký nebo má poškození. Na druhou stranu ale po připojení nové trubice, která má vyšší výkon, než zbývající, je její bod mnohem ostřejší jak od starší trubice - kvalita tisku je rozdílná v jednotlivých polohách.

laser 11 2

Rotující polygon (točící se zrcadlo)

V tomto systému je hlavním prvkem vysokou rychlostí rotující zrcadlový polygon, který odráží laserový paprsek jednotlivě přes každou polohu bodu z horní polohy bodu na spodní polohu bodu znaku. Se zapnutím laseru na jednotlivý bod. Zde je perioda času (typicky 1,5x doba nečinnosti), během které není možné použít tisk na místo, a to v případě, kdy roh zrcadla je v poloze laserového paprsku. Toto je důvod pro snížení značící rychlosti. Počet generování bodů a odtud tisková rychlost je limitujícím faktorem pro rychlost značení a zapnutí laseru (aktivita) a nečinnost. Toto omezení může být eliminováno doplněním galvomotoru ovládajícím vychylovací zrcadlo v optickém systému, který může zasáhnout produkt, jak prochází před tiskovou hlavou. Zde je ale již systém velmi blízký vektorovému vychylování paprsku a je nasnadě myšlenka použití vektorového vychylovacího systému Solaris Laser.
Protože polygon rotuje na velmi vysokou rychlost, je velmi obtížné změnit rychlost, díky setrvačným silám při tak velké rychlosti. Jako výsledek při změnách rychlosti je roztažení nebo zúžení kódu, protože laser nedokáže kompenzovat produkční rychlost v době jejího zrychlení nebo zpomalení. Protože body jsou produkovány s vertikální skenovací hlavou, dlouhý nečinný čas je výsledkem velkých oválných bodů, které můžou mít za následek nevzhledné značení.
Rotující polygon je relativně levná záležitost a má velmi vysokou odrazivost pro laserový paprsek, typicky 99% účinnost.

laser 11 3

Acusto Optic Laser systém

Zde laserový paprsek procházejí přes acoustooptic krystal je vychýlen v závislosti na zvuku na krystalu. Úhel vychýlení je závislý na frekvenci zvukové vlny. Proměnnou frekvencí na krystal je provedena rozdílná poloha přibližně za 1um (mikrosekundu), toto dělá velmi přesný a velmi rychlý laser ze všech vychylovacích technologií. V tomto systému je maximální počet bodů, které je možné generovat, je řízen pouze fyzikálními vlastnostmi vychýlení.
Maximální výkon pro laserovou trubici je typicky do 120 W, který je možný použít s touto technologií a také absorbována energie laseru, která není vychýlena a je odvedena na aktivní chladič. Když se použije maximální kvalita značení, pak tento systém může produkovat téměř kvalitu tištěného písma, zdokonalující tiskovou kvalitu bodového systému produkcí velkého počtu jednotlivých bodů, které skoro není vidět i při maximálním zvětšení. Galvomotorem ovládané zrcadlo může spolupracovat s optickým systémem, takže je možné, aby laserový paprsek mohl být vychýlen i na jiné polohy na produktu, kdy je možné mít více řádků na značení a současně se snižuje rychlost a kvalita tisku.

laser 11 4