Princip pevnolátkových Nd:YAG laserů na vlnové délce 355 nm - UV spektrum

Cold marking UV laserem - E-SolarMark DL family zahrnuje také lasery v UV spektru, pod označením e-SolarMark DL-V. Kratší vlnová délka dovoluje více čisté značení a to hlavně díky photo-thermal a photo-chemical procesu probíhajícím při značení.

Nedochází zde k dobře známému fenoménu hloubkové tepelné penetrace, ohřívání povrchu ani odstranění materiálu odpařením, protože tyto lasery způsobují „studené značení“. UV světlo je pohlcováno ve vzduchu, a proto tyto lasery pracují mnohem lépe ve vakuu. Většina vědeckých aplikací je proto prováděna právě ve vakuu. Pro běžné značící práce s UV lasery v průmyslu se vakuum nepoužívá, až na výjimky (elektrotechnický průmysl, výroba čipů).

laser 17 1

Vlnové délky UV laserů nejběžněji používané v průmyslu:

  • 355  nm - UV lasery používající se pro mikroděrování, opravu LCD a značení plastů, kovů a vysoce reflexních povrchů.
  • 330 nm – 1300 nm - kapalné lasery používané pro vědecké účely. Kapalina je vybuzena často laserovým světlem a vzniká fluorescence.
  • 248 nm– 224 nm - lasery typu čtvrté harmonické Nd:YAG laseru jsou například z NeCu nebo HeAg a jsou kvazikontinuální (quasi CW).
  • 193 nm - obecně se jim říká Deep UV - nebo jsou označované jako DUV lasery, pro které je světlo o vlnové délce menší jak 200 nm a je problémové jej přenést mimo vakuum. ArF (193 nm) a F2 (157 nm) eximer lasery spadají do této kategorie - vakuum ultra fialového světla. Plynný laser se používá jako kombinace inertního plynu a vodíku. Vytváří se tak krátké pulsy v UV spektru. Hlavně se používá pro zdravotní průmysl, přesněji k odpaření povrchu
    z čočky lidského oka (korekce dioptrií).

Výsledkem studeného značení je mnohem lepší kontrast a na některých plastových materiálech nedochází vůbec k poškození materiálu. Studené značení je zcela bez typické tepelné destrukce okolo značící oblasti a neopaluje tedy okolí. Výhodou je také nízké znečištění prostoru, kde se značí a proto se často tyto lasery používají v superčistých prostorách pro výrobu elektroniky.
Odstranění povrchu UV laserem může dosahovat pouze jeden mikron a je velmi přesné, což umožňuje velmi precizní odstraňování vrstev například v elektronice, při výrobě čipů, pamětí apod. Laser lze použít také na mikrovrtání, pokovování tenkým filmem, čištění povrchu a obnažování plastů, keramiky a kovu. Také lze laser použít na žíhání, dotování povrchu nebo na fotochemické značení zahrnující změnu barvy. Mikrovrtání se například používá pro inkoustové inkjet hlavy o rozlišení 720 dpi, kdy se dosahuje extrémní kvality otvoru a nepoškození okolí.
Princip laseru je velmi obdobný jak zelený laser, jen se odděluje vlnová délka 355 nm místo zeleného světla (532 nm). V podstatě jde o třetí harmonickou ze základního zdroje záření 1064 nm.
U zeleného světla to je druhá harmonická (532 nm ze zdroje 1064 nm). Vlnová délka není již ve viditelném spektru, ale její poloha je velmi blízko viditelnému spektru, které začíná na 400 nm pro lidské oko. Je možné mít jak kontinuální paprsek laseru, tak i Q-switched, s výkony pro značení běžně používaných od 3 W do 8 W. Optický rezonanční obvod může být doplněn o dělení třetí harmonické, nebo druhý princip je, když je oddělený rezonanční obvod a mimo rezonátor je oddělovač třetí harmonické. Zní to velmi jednoduše, jako by se přidělalo ke známému Nd:YAG laseru jen „optické udělátko“, které oddělí vyšší harmonické. Není tomu zcela tak. Vyrobit stabilní laser, s dlouhou životností a fungující ve velkém pracovním tepelném rozpětí od 20°C do 45°C je opravdu věda. Z tohoto principu se jeví jednodušší zelený laser na výrobu než UV laser.
Nicméně UV lasery jsou nějakou dobu již používány v průmyslu a jejich vhodnost je například na značení základních křemíkových čipů pro elektroniku (lasery jsou studené v UV spektru a nespálí integrované obvody). Taktéž jejich použití je pro kabelový průmysl, kdy se značí na obal izolace, která se nepropálí a nepoškodí. Fotochemická reakce na izolaci je v několika mikrometrech a tak není poškozena izolace. Tento typ značení je vyhledávaný v leteckém průmyslu.
Solaris Laser představil značící laser v UV spektru pro značení jak za pohybu, tak i ve statickém režimu již v roce 2010.

Lasery až na 266 nm - UV spektrum

Pokud vezmeme až čtvrtou harmonickou, tak lze mít i tento laser. Používá se nelineární krystal jako je LBO (lithium triborate) a BBO (barium betaborate). Běžně se tyto lasery nepoužívají na značení a také jejich cena pro značící lasery je hned vyřazuje. To už jsme ale v UV spektru, kde se častěji dodávají lasery na vlnové délce 355 nm. Lasery pro značení v UV spektru mají výkon od 0,5 W přes 5 W do 20 W. Energie pulsu je 20 µJ (mikro Jaulů) pro 0,5 W laser a přesto překvapí svými vlastnostmi a studeným světlem laseru. Laser na 5 W má energii pulsu 100 µJ a pro 20 W laser je energie pulsu 200 µJ. Přesto energie není stejná v celém rozsahu frekvence spínání, ale například pro 5W laser je energie nejvyšší 100 µJ právě pro 50 kHz. Délka pulsu je 5 ns až 25 ns. Dle konfigurace optiky je možné mít laserový spot 23 µm. Hloubka značení je přitom velmi minimální a proto se laser hodí také pro značení kabelů, kdy nepoškodí izolaci kabelu.