O Leonardo technology

Již od roku 2002 nabízíme služby a zařízení v oblasti automatizace průmyslového značení na českém a slovenském trhu.

LEONARDO vzdělává

Projekt je zaměřen na podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti s cílem pomoci přizpůsobit se změnám a vlivem na rovné příležitosti. Předmětem předkládaného projektu je zejména zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Projekt se také podílí na zvýšení adaptability starších pracovníků.
V rámci projektu bude docházet k jazykovému vzdělávání téměř všech zaměstnanců společnosti.

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0011778
Realizace: 09/2020 – 08/2022

Logo velke