Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Sídla a pobočky společnosti

Adresy sídla společnosti v České a Slovenské republice a jejích poboček.

Leonardo technology s.r.o.
Ulička 37, Hlohovec, CZ 691 43
IČO: 26936712, DIČ (VAT): CZ26936712
Registrace vedená u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 46793

Číslo účtu pro platby v CZK: 9900005 / 5500
Číslo účtu pro platby v EUR: 9900005 / 5500
Název účtu: LEONARDO TECHNOLOGY
Peněžní ústav: Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4
IBAN: CZ7755000000000009900005
BIC (SWIFT): RZBCCZPP

ID datové schránky: 3t4h8gu
E-mail: leonardo@LT.cz
E-mail pro objednávky: objednavky@LT.cz
E-mail pro zasílán el. faktur: fakturace@LT.cz
www.LT.cz

Leonardo technology s.r.o.
Valova 16, Piešťany 921 01
IČO: 43889824, DIČ (VAT): SK2022506123
Registrace vedená u okresního soudu v Trnavě oddíl SRO, vložka č. 21163/T

Číslo účtu: 4490002700 / 3100
Peněžní ústav: Prima banka Slovensko, a.s., Teplická 4, 921 01 Piešťany
IBAN: SK82 3100 0000 0044 9000 2700
BIC (SWIFT): LUBA SKBX

E-mail: leonardo@myLT.sk
E-mail pro objednávky: objednavky@myLT.sk
E-mail pro zasílán el. faktur: fakturace@myLT.sk
www.myLT.sk

Kancelář ČECHY - PRAHA
(pobočka, školicí a servisní středisko, korespondenci zasílat do Hlohovce) Leonardo technology s.r.o.
Obchodní 2190/8, 251 01 Říčany
Kancelář severní Morava - OSTRAVA
(pobočka a servisní středisko, korespondenci zasílat do Hlohovce) Leonardo technology s.r.o.
1. máje 103, Ostrava, CZ 703 00
Profil firmy Leonardo technology s.r.o.

Profil LT 2018 web ok

Již od roku 2002 nabízíme služby a zařízení v oblasti automatizace průmyslového značení. Klikni pro více informací a prohlídku všech 44 stránek představující Leonardo a naše technologie.