O Leonardo technology

Již od roku 2002 nabízíme služby a zařízení v oblasti automatizace průmyslového značení na českém a slovenském trhu.
LEONARDO vzdělává

Projekt je zaměřen na podnikové vzdělávání zaměstnanců společnosti s cílem pomoci přizpůsobit se změnám a vlivem na rovné příležitosti. Předmětem předkládaného projektu je zejména zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a soulad kvalifikační úrovně pracovní síly s požadavky trhu práce.

Školící středisko

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je úprava zastaralé, prostorově a technicky nevyhovující budovy, na nové moderní školicí středisko, které umožní rozvoj podnikatelských aktivit společnosti Leonardo technology s.r.o.