Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Nastavení parametrů laseru

Jedná se především o výkon laseru, rychlost skenovacích zrcátek, frekvence pulsů, nezaostřený spot paprsku , opakování značení a vyplnění tvarů křivek.

Výkon laseru    
- výstupní síla paprsku     
Vyšší výkon znamená tlustší stopu a hlubší značení. Naopak nižší výkon znamená přesný opak, nedostatečně hluboké značení, velmi tenká stopa. Pokud se výkon přežene, tak je propálen povrch, tepelně poškozen, okouřené okraje.

Rychlost skenovacích zrcátek
- nastavuje rychlost pohybu paprsku     
Vysoká rychlost znamená kratší značící čas. Pokud je rychlost velmi vysoká, tak dochází k nedostatečnému přenosu tepla z laserového paprsku a není dostatečně vykreslen nápis.

Frekvence pulsů
- interval pulsů, dávkování laseru     
Všeobecně platí, že čím je nižší frekvence pulsů, tak tím je vyšší energie pulsu. Pokud je velmi nízká frekvence pulsu a vysoká rychlost pohybu skenovacích zrcátek, tak pak není spojitá čára paprsku na produktu, dochází k vynechání míst a přímka je tečkovaná.

Nezaostřený spot paprsku     
- nastavení zaostřovacího bodu     
Mimo zaostřovací vzdálenost dojde k rozostření a tedy zvětšení stopy paprsku. Výkon se rozloží na větší plochu a je tedy menší poškození materiálu. Pokud se značí do kovu, tak dochází k žíhání materiálu a ne k jeho odstranění - na povrchu není mechanické poškození, ale jen kontrastní značení.

Opakování značení     
- nastavuje počet opakování značení     
Sice zvyšuje čas na značení opakováním tisku, ale zase je možné nastavit laser tak, aby se nepoškozoval materiál a laserový paprsek šel do hloubky. S každým opakováním tisku se odebere vrstva materiálu a postupuje se hlouběji.

Vyplnění tvarů křivek     
- nastavuje výplň uzavřených křivek například 2D kódu     
Výplň tvarů je možné nastavit velmi jemně a pak se zvyšuje doba potřebná na značení. Velmi jemné šrafování znamená i větší odebírání materiálů, tedy často i hloubku.