GS1 EAN čárové kódy

Tradice systému GS1/EAN·UCC má v České republice počátky v roce 1983, ale ke skutečně plošnému využívání došlo až po roce 1989.

Tento vývoj lze doložit i tím, že zatímco v roce 1989 byl počet zapojených organizací v tehdejším Československu pod hranicí 200 firem, dnešní stav přesahuje počet 7000 zaregistrovaných uživatelů systému GS1/EAN·UCC.

Systém GS1/EAN·UCC

Systém GS1/EAN·UCC, který vznikl v roce 1977 jako původně evropský systém pro číslování zboží EAN, je v současnosti řízen, spravován, dále vyvíjen a celosvětově koordinován organizací GS1, dříve EAN INTERNATIONAL, se sídlem v Bruselu. Členem byla i organizace UNIFORM CODE COUNCIL (UCC) působící na území USA a Kanady (nyní GS1 US a GS1 Canada). V současné době je do systému zapojeno více než 100 zemí, což představuje nejméně 1 000 000 uživatelských firem.
Jedná se o standardizovaný celosvětový systém kódování a identifikace zboží (od spotřebitelských, přes obchodní, distribuční až po přepravní jednotky), služeb a organizací. Je využíván jak pro prvotní automatizovaný sběr dat o jednotlivých entitách (snímání čárového kódu), tak i pro následný elektronický přenos a zpracování takto získaných informací. Díky svému rozšíření, technické dostupnosti a vysoké úrovni standardizace je tento systém základním předpokladem pro využívání moderních metod řízení obchodních a výrobních organizací. Součástí systému GS1/EAN·UCC jsou standardy pro čárové kódy využívané v systému GS1/EAN·UCC, které se uplatňují při registraci, kontrole a mapování pohybu zboží v celém zásobovacím řetězci. Dále specifikace jednotlivých číselných struktur, tzv. identifikační čísla GTIN, která jsou díky své jednoznačnosti ideálními klíčovými prvky v informačních databázích obchodních partnerů. Systém rovněž zahrnuje komunikační standard EANCOM® pro elektronickou výměnu dat.
Více se dozvíte o GS1 na www.GS1.cz