Princip Hi-Res piezo technologie

Přes svou zdánlivou jednoduchost tisku tato technologie není zcela jednoduchá, jako by se na první pohled zdálo.

Pečlivě se musí vzít odhad použitého potiskovaného papíru (čistota, povrch, savost) a také musí být dodržena stálá tisková vzdálenost. Značnou výhodou těchto zařízení je jejich vysoká kvalita tisku. Za představitele tiskárny je možno uvést například tiskárny používající velmi odolné nově vyvinuté piezo tiskové hlavy pocházející z oblasti Cambridge (UK) a společnost SEIKO (JAP)., které plně vyhovují průmyslovému použití.

princip piezo

Piezo metoda je první impulsní metodou, která se vyvíjela. Jednoduchý popis funkce tisku: Inkoust je vlastním povrchovým napětím natáhnut do „domku trysky“. Postačuje malý nebo záporný tlak na podržení inkoustu v trysce právě pomocí vlastního povrchového napětí, takže inkoust neuniká ven z trysky. Když je potřeba vystříknout kapku ven, tak je přiveden piezo krystal napětí. Piezo krystal je křemenná destička, která se vlivem napětí vychyluje. Destička je podobná té, co je v hodinkách na zadním krytu pro vytváření melodie, ale zde je mnohem menší.

princip piezo

Když se piezo krystal vlivem přiloženého napětí vychýlí, zmenší se objem v dutince, zvýší se tlak v dutince a tak dojde k vystříknutí kapky z trysky ven na potiskovaný povrch. Napěťový impuls odezní a piezo krystal se vychýlí zpět do původní polohy a povrchové napětí inkoustu znovu svou silou natáhne další inkoust ze zásobníku pro naplnění dutinky trysky. Tím je okamžitě zase tryska připravena na tisk.

znacici piezo hlava Seiko s plnou adresaci trysek IRH1513 04 m

Tato konfigurace systému dovoluje velké množství trysek vedle sebe, podle požadované tiskové šíře a rozlišení. Typicky je to 8 bodů na mm, což je 180 dpi, ale existují i hlavy 360 dpi, nebo kombinace dvou hlav vedle sebe s 720 dpi. Pokud se použije princip se dvěma tiskovými hlavami, pak je možné snížit rozlišení z 720 dpi na 360 dpi a zvýšit tak rychlost tisku na dvojnásobek při velmi velkém rozlišení. Rozteč mezi tryskami určuje tiskové rozlišení. Vývoj průmyslových piezo potiskovacích zařízení neustal a proto jsou zde zařízení s velkým počtem adresovatelných trysek, které mají velmi vysoké rozlišení tisku. Jejich výhodou je bezproblémový tisk jak čárového kódu tak i textu a grafiky.
Principem je stále tekutý inkoust v trysce, který zasychá až na potiskovaném povrchu. Tiskovou hlavu je možné použít s kombinací inkoustů na olejovém základě, které nezasychají, ale jsou absorbovány do povrchu při tisku. Elektronika nám dovoluje použít nízké střídavé napětí na piezo měnič, jehož výsledkem je malý pohyb inkoustu z trysky ven a zase zpět dovnitř trysky, přičemž nedojde k jeho uvolnění v podobě kapičky a následné degradaci inkoustu v trysce. Zde věnujte maximální pozornost vibracím přeneseným na tiskárnu, které můžou uvolnit kapičku inkoustu a ta se nemusí přenést na potiskovaný substrát, ale jen zašpiní tiskovou hlavu, následované přilepením nečistot a dočasnou nefunkčností tiskové hlavy. Výhodou je jednoduchost tiskárny, snadná obsluha, tisk s vysokým rozlišením pro grafiku a čárový kód, bezproblémový dlouhodobý chod tiskárny. V současnosti společnost ALE vyvinula plně barevný tisk na povrch kartonu.

Zajímavostí je, že se stejným principem hi-resolution piezo hlavami je tisknut například displej monitoru počítače, barevné filtry, SMD pájecí maska, nebo také přímo součástky, jako jsou kondenzátory, odpory apod. Polymerní displeje technologie OLED a PLED jsou tištěny přímo piezo tiskovými hlavami (stejný displej naleznete v mobilu). Podobné tiskové hlavy jsou použity také na tisk prototypů součástí z 3D CAD systému. Jedním ze zvláštních uplatnění piezo hlav je obor DNA, kde se s nimi připravuje rozpoznávání DNA kódu nebo také mikroanalýza.