Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Lasery e-learning

Víme o značení laserem vše a rádi se o tyto informace podělíme i s Vámi.
Historie vývoje laseru

Laser je zkratka pro Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Světelné vlny jsou totiž zesilovány v procesu stimulace atomů nebo molekul, které mají přebytečnou energii, kterou mohou vyslat v podobě fotonů stejné frekvence a fáze jako má světelná vlna.

Princip CO2 laseru

Nechceme hluboce zasahovat do kvantové fyziky, ale pouze nastínit několik zajímavých vlastností principu laseru. Základní vlastností elektromagnetického vlnění, základu světla, je, že s rostoucí energií vyzářených fotonů se bude zkracovat vlnová délka.

Bezpečnost laseru Třídy 1 až 4

Elektromagnetické spektrum (někdy zvané Maxwellova duha) zahrnuje elektromagnetické záření všech možných vlnových délek. Elektromagnetické záření o vlnové délce lambda, (ve vakuu) má frekvenci f a jemu připisovaný foton má energii E.

Procesy laserového značení

Výhody v přímém značení plastových materiálů lasery zahrnují velmi vysokou kvalitu značení, díky velmi malé stopě laserového paprsku, bez kontrastu nebo i za použití speciálních pigmentů a taky rychlost značení s vektorovými lasery umístěnými přímo ve výrobních linkách.

Princip Dot Matrix laseru

První představení tohoto principu laseru bylo v roce 1980. Myšlenkou bylo provedení programovacího a flexibilního laserového systému, zvyšující možnosti značení a instalační aplikace.

Princip maskového laseru

První představení maskového laseru bylo začátkem 70. let s velikostí značící plochy 25x28 mm. Paprsek laseru osvětluje kovovou masku, na které je požadovaný kód nebo obrázek, který se má značit na předmět.

Co je to FDA 21 CFR Part 11?

Jednoduše jde o uchování dat a dokumentů v podobě elektronického záznamu, kdy je generován většinou textový dokument, obsahující záznam o přihlášení do systému, provedené změny a následný provoz zařízení.

MOPA pevnolátkový laser

Solid State Master Oscillator Power Amplifier Design (zkráceně MOPA laser nebo S-MOPA). Nelze opomenout ani specifické místo ve vývoji laserů této třídy na bázi Nd:YAG, Nd:YVO4 nebo Yb:YAG.

Perforace plastové fólie laserem

Až 25.000 děr za sekundu. Perforování obalové plastové fólie se provádí z důvodu jednoduchého oddělování pro snadné otevření obalu v definované poloze. K perforaci se používá CO2 laser s vysokou frekvencí spínání a s velmi stabilním výkonem.