Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Značení inkoustem inkjet

Inkjet tiskárny Leibinger umožňují nekontaktní označování materiálů. Široká škála bohatého příslušenství a jedinečných inkoustů dovoluje potiskovat různorodé materiály jako je kov, plast, keramika, sklo, dřevo, kůže, lak, folie, guma, potraviny, papír nebo kámen. K dispozici jsou i ekonomické systémy ink-jet TS JET.

Míchačka inkoustů Mixink

Míchačka inkoustu Mixink je určena k promíchání pigmentových inkoustů pro tiskárny Leibinger JET3 a JET3 up.

Míchačka inkoustu Mixink je určena k promíchání pigmentových inkoustů pro tiskárny Leibinger JET3 a JET3 up. Dokonalé promíchání pigmentového inkoustu před naplněním do tiskárny je nezbytné pro spolehlivou funkci hydraulického systému stroje a jeho neprovedení je častou příčinou závad, které zpravidla nelze řešit svépomocí a je nutný servisní zásah technika Leonardo technology.
Míchačka inkoustů Mixink zajišťuje dokonalé promíchání inkoustu před naplněním do tiskárny. Její konstrukce umožňuje současné promíchávání až tří láhví inkoustu současně a vzhledem k velmi nízké spotřebě řídící elektroniky a pohonné jednotky (méně než 5 W) je bez výrazného zvýšení energetických nároků možný i nepřetržitý provoz v režimu 24/365.
Napájení: externí napájecí zdroj 12 V – součást dodávky, případně jakýkoliv jiný zdroj stejnosměrného napětí 9 - 30 V.

Použití:
1) Ustavte míchačku na pevnou podložku v dosahu zásuvky 230 V.
2) Pootočte koš na inkousty do svislé polohy.
3) Uvolněte fixační šroub a zcela jej vysuňte.
4) Vložte až 3 láhve inkoustu – doporučujeme kontrolu utažení uzávěru láhví.
5) Uzavřete koš s inkousty a zajistěte jej fixačním šroubem.
6) Připojte napájecí adaptér a zapněte míchačku hlavním vypínačem.

Minimální doba míchání pro dokonalé promíchání inkoustu je cca 1 hod, v praxi je však nej-lepším řešením trvalý chod míchačky naplněné inkousty, které se vždy po odebrání pro na-plnění tiskárny nahradí novou, nepromíchanou láhví.

Příslušenství

  • napájecí adaptér

Požadavek na zaslání cenové nabídky / 3D rozměru - Míchačka inkoustů Mixink

Zde nám můžete zanechat další upřesňující informace.

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).