Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Leonardo technology v médiích

V Leonardu se intenzivně věnujeme publikační činnosti v odborných časopisech s internetových portálech. Aktuálně jsme pro Vás napsali následující.

Automatizace značení potravin a nápojů v celé EU - od legislativy po praktické značení inkjet tiskárnami

Spotřebitelé se stále více zajímají o zdravý a bezpečný dodavatelský řetězec a chtějí vědět, co je součástí jejich potravin a nápojů. Proto musí být složky, čísla šarží a doba trvanlivosti vždy jasně identifikovatelné.

Výrobcům záleží také na produktivitě, a proto se ke značení v potravinovém a nápojovém průmyslu používají ke značení převážně kontinuální inkoustové tiskárny Leibinger s jedinečnou technologií Sealtronic.

Na přelomu roku 2014/2015 vstoupily v platnost dva nové legislativní dokumenty, kterými se změnily požadavky na označování potravin.
Jedná se o Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebiteli (účinný od 13.12.2014) a zákon č. 139/2014 ze dne 18. června 2014, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů (účinný od 1.1.2015).
Nové nařízení (stejně jako předcházející zrušená směrnice 2000/13/ES se zabývá především označováním potravin balených. Označování potravin nebalených a zabalených v zázemí prodejny je ponecháno v kompetenci členských států. Nařízení EU pouze stanovuje, že u nebalených produktů mohou být povinnými nejvýše ty údaje, které jsou povinné u balených produktů. Vždy se požaduje povinné poskytování informací o alergenech.
Hlavním cílem těchto legislativních změn je zlepšení označování potravin, které slouží jako zdroj informací pro spotřebitele. Velmi podstatnou změnou je například označování alergenů pro osoby trpící alergií nebo intolerancí k určitým druhům potravin, dále povinné uvádění výživových informací, povinná velikost písma, povinné uvádění původu potravin či složek, uvádění údaje o tom, zda a kdy byla potravina rozmrazena.
Od dubna 2015 je povinné označovat původ masa u vepřového, drůbežího, skopového a kozího (do této doby tomu tak bylo pouze u hovězího). Od 13. prosince 2016 je povinné označování výživových hodnot na většině výrobků.
Předpisy, normy a vyhlášky týkající se označování potravin jsou neustále aktualizovány a revidovány. Většina zemí má své vlastní specifické požadavky, a proto je velmi důležité, abyste se ujistili, že praktiky, které používáte pro značení, jsou v souladu s požadavky v oblasti produkce, ale i v souladu s požadavky země, pro kterou je výrobek určen.

Ukázky značení potravin a nápojů inkjet tiskránami Leibinger

Rozdílné požadavky jsou stanoveny pro potraviny balené, zabalené a potraviny nebalené.
Za informace o potravině odpovídá provozovatel potravinářského podniku – výrobce, balírna, dovozce, distributor nebo obchodník, pod jehož jménem nebo obchodním názvem je potravina uváděna na trh.
Legislativa stanovuje, které údaje musí být uváděny povinně. Kromě toho jsou legislativou definovány i nepovinné vyhrazené údaje, jejichž použití je přípustné při splnění stanovených podmínek, viz. Nařízení EU č. 1169/2011.
Povinné informace o potravinách musí být označeny na viditelném místě tak, aby byly snadno viditelné, jasně čitelné a případně nesmazatelné. Nesmí být žádným způsobem zakryty, zastřeny nebo odděleny jinými informacemi, obrázky nebo jiným vloženým materiálem, ani od nich nesmí být odváděna pozornost.
Kromě toho musí být povinné údaje vytištěny takovou velikostí písma, aby výška malého písmene "x" byla alespoň 1,2 mm. Na malých obalech (největší plocha je menší než 80 cm² musí být velikost písma alespoň 0,9 mm.
U balených potravin musí být údaje uvedeny na spotřebitelském obalu výrobku, nebo na vnějším obalu skupinového balení. Údaje se uvádějí slovy a čísly, pomocí piktogramů nebo symbolů.
Obalem se rozumí výrobek zhotovený z materiálu jakékoli povahy, jehož hlavní funkcí je pojmutí, ochrana a prezentace výrobku určeného spotřebiteli nebo jinému koncovému uživateli. Zároveň tvoří prodejní jednotku tzv. „spotřebitelský obal“ nebo skupinu několika prodejních jednotek tzv. „skupinový obal“, který může sloužit jako pomůcka pro umístění do regálů. Skupinový obal může být z výrobku odstraněn, slouží zejména pro manipulaci s výrobkem v místě prodeje. Pro přepravu výrobku, aby nedošlo k jeho fyzickému poškození a k usnadnění manipulaci slouží tzv. „přepravní obal“.

Chci znát tajnou cenu All-in-One řešení pro F&B sektor

Vyplňte níže uvedený formulář, budeme Vás obratem kontaktovat.

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Chci si vyzkoušet inkjet tiskárnu Leibinger ve vlastní výrobě

Vyplňte níže uvedený formulář, budeme Vás obratem kontaktovat.

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Kódování a značení nápojů
Plnění 100 000 lahví za hodinu není v nápojovém průmyslu zdaleka neobvyklé, a proto je třeba značení malými písmeny provést v co nejkratším čase. To na jedničku zvládají průmyslové inkoustové tiskárny Leibinger JET3up PRO, navíc jsou schopny zvládnout prostředí s vysokou vlhkostí a jsou dostatečně flexibilní, aby mohly tisknout na jakoukoli část nádoby bez ohledu na použitý materiál.
Kódování a označování ovoce a zeleniny
Ovoce a zelenina jsou produkty, které podléhají rychlé zkáze. To znamená nejen to, že data spotřeby jsou nesmírně důležitá, ale také to, že jakékoli řešení značení musí fungovat rychle a spolehlivě. Jakýkoli výpadek výroby zpožďuje dodání výrobku spotřebiteli a může být nákladný. Kromě toho přísné hygienické podmínky obvykle vyžadují, aby tiskárny měly krytí IP65, které splňuje tiskárna JET3up PRO.
Kódování a označování kávy a čaje
Vysoká prašnost a extrémně vysoké rychlosti linky činí ze systémů balení kávy a čaje náročné prostředí pro kódování a značení. Aby byla zaručena kvalita a konzistence konečných produktů, je klíčovým faktorem také čistota. Vzhledem k přísným hygienickým požadavkům a nutnosti umývat zařízení používá mnoho výrobců kávy a čaje tiskárnu JET3up PRO s krytím IP65.
Kódování a označování obilovin, mouky a pečiva
Tiskárny obalů musí být schopny držet krok s rychlostí výrobních linek, což je důležité zejména v odvětví pekařských výrobků, kde je rozhodující čerstvost. Částice mouky přenášené vzduchem také způsobují, že toto prostředí je pro mnoho kontinuálních inkoustových tiskáren problematické. Výrobci si musí vybrat značící zařízení, které je spolehlivé, rychlé a vybavené tak, aby zvládlo toto náročné prostředí. Ideální volbou je specializovaný inkjet Leibinger JET2neoD, který vyniká svou prachotěsností.
Kódování a značení cukrovinek a občerstvení
Cukrářské výrobky a občerstvení je třeba značit vysokou rychlostí pomocí rychleschnoucích barev. Nové receptury, příchutě, podpory prodeje a velikosti balení rovněž zvyšují riziko nákladných chyb při značení a vyžadují spolehlivá, rychlá a flexibilní řešení kódování a značení. Cenově výhodné kontinuální inkoustové tiskárny Leibinger JET2neoS pracují vysokou rychlostí a s velkou přesností a snadno se vyrovnávají s výrobním tlakem, kterému čelí výrobci cukrovinek a občerstvení.
Kódování a označování masa, ryb, mořských plodů a drůbeže
Spotřebitelé a maloobchodníci dbají na zdravý a bezpečný dodavatelský řetězec. Proto musí být informace o mase, rybách, mořských plodech a drůbeži vždy jasně identifikovatelné. V tomto vysoce regulovaném odvětví musí výrobci splňovat provozní požadavky na rychlou a efektivní výrobu a zároveň dodržovat nejpřísnější potravinářskou legislativu. To vše splňuje inkjet tiskárna JET3up PRO.
Kódování a označování zmrazených potravin
Balicí linky pro mražené výrobky jsou vzhledem k extrémním teplotním a vlhkostním podmínkám náročným výrobním prostředím. Subjekty odpovědné za výrobu jsou závislé na řešeních, která tyto výzvy zvládají a jsou schopna se vypořádat se stále se zvyšující rozmanitostí formátů balení. Tiskárny Leibinger jsou vhodné pro prostředí s nízkými teplotami, které používají výrobci mražených potravin. Snadno si poradí se stále rostoucím počtem různých formátů obalů a zároveň přinášejí nejvyšší úroveň spolehlivosti a produktivity. U modelů, jako je JET3up PRO, který je ideální pro hygienické požadavky potravinářské výroby, je zaručena ochrana krytí IP65.
Kódování a označování polotovarů
Jedná se o výrobky určené pro pohodlí zákazníků, které se dodávají ve stále se měnících formátech obalů, jako je smršťovací fólie, fólie a karton. Vzhledem k tomu, že se často mění i informace, které mají být na obalu vyznačeny, musí být kódovací řešení velmi flexibilní. Kódovací zařízení musí být také schopno odolávat extrémním teplotám, vysoké vlhkosti a prašnosti, které jsou pro toto odvětví typické, a mělo by používat barvy, které jsou vhodné pro povrch obalů. Kvůli přísným hygienickým podmínkám se zde používá inkjet tiskárna Leibinger JET3up PRO s různými inkousty - včetně potravinářských inkoustů a specializovaných inkoustů pro náročné plastové a kovové fólie.
Kódování a označování mléčných výrobků
Mlékárenský průmysl se vyznačuje krátkou dobou trvanlivosti výrobků a přísnými hygienickými požadavky. Výrobci mléčných výrobků se také potýkají s pravidelně se měnícím designem obalů, stále větší rozmanitostí druhů a příchutí a častými změnami ve výrobě. Kódování a značení obalů proto vyžaduje zařízení, které dokáže spolehlivě a efektivně tisknout data spotřeby a další podobné informace na různé povrchy. Inkoustové tiskárny Leibinger zajišťují čistý provoz a mají funkce, které minimalizují prostoje a udržují výrobní linku v chodu. Naše tiskárny umožňují tisknout nejen povinné výrobní informace, ale také podpořit věrnost značce tiskem firemních log. U modelů, jako je JET3up PRO je zaručeno krytí IP65.

Proč právě kompletní řešení od Leonarda?

Nabízíme širokou škálu tiskáren, které vyhovují každému výrobnímu prostředí a všem možným materiálům nebo formátům obalů. Ať už se jedná o značení na kartony v suchém a prašném prostředí nebo o balení do sáčků v mokré a studené balicí lince, naše tiskárny umožňují snadný tisk čehokoli od data spotřeby a čárových kódů až po firemní loga a čísla loterií na jakoukoli část jakéhokoli balení. V našich řešeních používáme výhradně německé inkjet tiskárny Leibinger, které se vyznačují řadou inovací, včetně technologie Sealtronic vzduchotěsného uzavření tiskové hlavy. Díky tomu, že zabraňuje ucpávání tiskové hlavy zaschlým inkoustem, zajišťuje rychlé spuštění a minimální prostoje, protože ji není třeba čistit. Ať už tisknete cokoli (data minimální trvanlivosti, data výroby,čísla šarží, kódy EAN, maticové kódy GS1, čárové kódy, nápisy a texty, 2D kódy, QR kódy, maticové kódy, logo vaší společnosti nebo výherní kódy/čísla), my vám to usnadníme a zefektivníme.

Díky našim více jak 20letům odborných zkušeností s automatizací průmyslového značení a největšímu servisnímu týmu 32 techniků se slovo Leonardo stalo synonymem pro průmyslové značení. Pomůžeme s řešením i Vám!

Připravili jsme tajnou akci All-in-One řešení určenou výhradně pro F&B sektor

  • Inkjet tiskárna JET2neoS s tryskou 60 µm
  • Snímač rychlosti
  • Inkrementální enkodér
  • Snímač produktu
  • Čistící sada
  • Držák tiskové hlavy

 Inkjet LTman srotovne2

XXLT automation a.s. - lídr na trhu ve službách spojených s průmyslovým značením
XXLT automation a.s. - lídr na trhu ve službách spojených s průmyslovým značením
Leonardo servis - servis vašich snů 24-7-365 na značící zařízení
Hledáte rozdíl mezi inkjet tiskárnami?
Jak se stal gangster Al Capone průkopníkem v průmyslovém značení
Jak ušetřit více jak 50% nákladů na inkjet potisk?
Nejrychlejší inkjet na světe, aneb jak se tiskne rychlostí 60 km/h
Jak jednoduše připojit inkjet tiskárnu do systému výrobních linek
Princip vzduchotěsného uzavření trysky u inkjet tiskáren Leibinger
800 potřebných funkcí, které dělají inkjet Leibinger nejlépe vybavenou tiskárnou na trhu