Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Odsávací jednotky BOFA

Velmi koncentrovaná energie laserového paprsku na malé bodové ploše velmi často způsobí odpaření materiálu. Vzduch v okolí značení se stává kontaminovaný zplodinami a je potřeba zabezpečit jeho vyčištění, aby nedošlo ke zvýšení rizika překročení škodlivých látek v prostoru. Škodliviny mají vliv na operátora linky, zdraví obsluhy a životnost optiky laseru. Je nutné je proto odsávat a filtrovat pomocí odsávacích jednotek BOFA.

Odsávací a filtrační jednotka pro cenově efektivní málo využívané / vytížené aplikace.

High-end řada laserových odsávacích systémů, kombinující extrémně velkou filtrační kapacitu s vysokým prouděním vzduchu a vysokým sacím podtlakem

Odsávací a filtrační jednotka pro malé a střední průmyslové aplikace s digitálním řízením.

Odsávací jednotka s největší filtrovací kapacitou a průtokem vzduchu.

Speciální odsávací jednotka pro odsávání částic drahých kovů, které vznikají při značení laserem.

Elektricky ovládaná vzduchová chladící jednotka. Dodává chladný, filtrovaný vzduch jak do laseru, tak i do napájecí nebo řídící jednotky laseru.

Výkonný chladící systém pro dodávání chladného a filtrovaného vzduchu jak do laseru, tak i do napájecí nebo řídící jednotky.

Vstupní samozhášecí předfiltr pro vyšší bezpečnost a ochranu před ohněm u nekovových částic.

Vstupní samozhášecí předfiltr pro vyšší bezpečnost a ochranu před ohněm u kovových částic.

Speciální vstupní filtr pro prašné prostředí, který je zařazen před odsávací jednotku.

Vstupní filtrační jednotka zabraňující zahoření částic vstupujících do odsávací jednotky.

Speciální vstupní filtr pro pevné částice a prach, který je zařazen před odsávací jednotku Bofa.