Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Odsávací jednotky BOFA

Velmi koncentrovaná energie laserového paprsku na malé bodové ploše velmi často způsobí odpaření materiálu. Vzduch v okolí značení se stává kontaminovaný zplodinami a je potřeba zabezpečit jeho vyčištění, aby nedošlo ke zvýšení rizika překročení škodlivých látek v prostoru. Škodliviny mají vliv na operátora linky, zdraví obsluhy a životnost optiky laseru. Je nutné je proto odsávat a filtrovat pomocí odsávacích jednotek BOFA.

Vstupní samozhášecí předfiltr pro vyšší bezpečnost a ochranu před ohněm u nekovových částic.

Vstupní samozhášecí předfiltr pro vyšší bezpečnost a ochranu před ohněm u kovových částic.

Speciální vstupní filtr pro prašné prostředí, který je zařazen před odsávací jednotku.

Vstupní filtrační jednotka zabraňující zahoření částic vstupujících do odsávací jednotky.

Speciální vstupní filtr pro pevné částice a prach, který je zařazen před odsávací jednotku Bofa.

Odlučovač pevných částic pro zachytávání větších těles.