Odsávací jednotky BOFA

Velmi koncentrovaná energie laserového paprsku na malé bodové ploše velmi často způsobí odpaření materiálu. Vzduch v okolí značení se stává kontaminovaný zplodinami a je potřeba zabezpečit jeho vyčištění, aby nedošlo ke zvýšení rizika překročení škodlivých látek v prostoru. Škodliviny mají vliv na operátora linky, zdraví obsluhy a životnost optiky laseru. Je nutné je proto odsávat a filtrovat pomocí odsávacích jednotek BOFA.

Elektricky ovládaná vzduchová chladící jednotka. Dodává chladný, filtrovaný vzduch jak do laseru, tak i do napájecí nebo řídící jednotky laseru.

Výkonný chladící systém pro dodávání chladného a filtrovaného vzduchu jak do laseru, tak i do napájecí nebo řídící jednotky.