Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Průmyslová automatizace, dopravníky a robotizace

Zabýváme se implementací značících technologií do průmyslových aplikací a automatizovaných linek, stejně jako jejich výrobou pro rozdílné odvětví průmyslu na klíč konečnému zákazníkovi. Za tímto účelem máme k dispozici nástrojárnu s prostorem pro konstrukci zakázkových značících strojních zařízení.

Návrh, výroba a implementace jednoduchých a složitých manipulátorů do výrobních linek.

Jednoduché i složité manipulátory pro pohyb jak tiskové hlavy ink jet zařízení, tak pro pohyb výrobků. Návrh manipulátorů je proveden v CAD software, kdy je možné provést simulaci pohybu, vyřešení pohybů, přesahů, ale i možnost rozložení a servisu jednotlivých dílů.

Benefity

  • Konstrukce v 3D software
  • Simulace chodu a pohyblivosti
  • Implementace do linky

U jednoho dodavatele dostáváte možnost řešení celkového problému nejen značení, ale i manipulace. Dříve než se rozhodnete, tak vám provedeme analýzu problému, navrhneme vhodný systém a následuje projektová a konstrukční část, jejímž výsledkem je 3D vizualizace a náhled na pracoviště. Zde vyniká výhoda 3D vizualizace, která vám umožní vstoupit do návrhu a průběžně jej měnit a upravovat dle vašich požadavků, co do rozměrů, komponent, umístění, apod.

Požadavek na zaslání cenové nabídky / 3D rozměru - Manipulátory

Zde nám můžete zanechat další upřesňující informace.

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).