Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Průmyslová automatizace, dopravníky, manipulátory a robotizace

Zabýváme se implementací nabízených značících technologií a robotických systémů do průmyslových aplikací. V nabídce je výroba kompletních automatických pracovišť, zahrnujících karuselový zakladač, kontrolní pracoviště, diagnostické pracoviště, kamerové systémy a jejich kompletní řízení, tak i jednoúčelových zařízení zařízení, jako jsou manipulátory a podavače.

Výroba a implementace dopravníkových systémů do průmyslových aplikací splňujících všechny bezpečností a legislativní požadavky na provoz v EU.

Konstruujeme dopravníkové systémy, které jsou primárně uzpůsobeny pro připojení námi dodávaných značících systémů. Je možné vyrobit nerezové dopravníkové systémy pro potravinářský průmysl, tak dopravníky z eloxovaných modulových hliníkových profilů. Naše implementace zahrnuje také automatické snímání čárových a 2D kódů, s implementací dat do vašeho systému, například do SAP, jako i tisk dat z vašeho systému například s následnou kontrolou a verifikací kódu.

Dopravníkové systémy mohou být vybaveny měničem umožňující změnu rychlosti pásu a to plynule, dálkově, nebo skokově. Dále můžou být doplněny enkodérem pro snímání rychlosti dopravníku a jeho jednoduché propojení s tiskárnami. Je zde i mnoho variant podpěrných noh a typů pásů od hladkých vysoce adhezních až po dopravníky s hradítky.

Námi vyráběné dopravníky splňují všechny bezpečností a legislativní požadavky na provoz v EU a vždy mají vystavené CE prohlášení o shodě.

U jednoho dodavatele dostáváte možnost řešení celkového problému nejen značení, ale i manipulace. Dříve než se rozhodnete, tak vám provedeme analýzu problému, navrhneme vhodný systém a následuje projektová a konstrukční část, jejímž výsledkem je 3D vizualizace a náhled na pracoviště. Zde vyniká výhoda 3D vizualizace, která vám umožní vstoupit do návrhu a průběžně jej měnit a upravovat dle vašich požadavků, co do rozměrů, komponent, umístění apod.

Benefity

  • Návrh dopravníků v CAD software
  • Simulace propojení a zakomponování dopravníků
  • Instalace značících systémů na dopravník
  • Nerezová nebo hliníková konstrukce
  • Třídící dopravníky s PLC logikou

Požadavek na zaslání cenové nabídky / 3D rozměru - Dopravníky

Zde nám můžete zanechat další upřesňující informace.

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

LT man automatizace kategorie