Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Průmyslová automatizace, dopravníky, manipulátory a robotizace

Zabýváme se implementací nabízených značících technologií a robotických systémů do průmyslových aplikací. V nabídce je výroba kompletních automatických pracovišť, zahrnujících karuselový zakladač, kontrolní pracoviště, diagnostické pracoviště, kamerové systémy a jejich kompletní řízení, tak i jednoúčelových zařízení zařízení, jako jsou manipulátory a podavače.

Návrh, výroba, implementace a oživení strojních zařízení a automatických pracovišť na klíč splňujících všechny bezpečností a legislativní požadavky na provoz v EU.

Zabýváme se implementací nabízených značících technologií do průmyslových aplikací a automatizovaných linek, stejně jako i výrobou vlastních pracovišť. Za tímto účelem máme k dispozici nástrojárnu s prostorem pro konstrukci zakázkových značících strojních zařízení.

V nabídce je jak výroba kompletních automatických pracovišť, zahrnujících karuselový zakladač, kontrolní pracoviště, diagnostické pracoviště, kamerové systémy a jejich kompletní řízení, tak i jednoúčelových strojních zařízení dle požadavků zákazníka, jako jsou manipulátory, podavače a dopravníky splňující všechny bezpečností a legislativní požadavky na provoz v EU.

Výkonný 3D návrhový software umožňuje použití normovaných dílů a standardních komponentů, čímž se snižuje čas na údržbu zařízení.

Simulace chodu, kontrola přesahů, implementace do stávající linky, napojení na dopravníkové systémy, zajištění bezpečnosti, to je jen část možností a standardů pro náš návrh automatického pracoviště.

Všechny zařízení lze konstruovat i v celonerezovém provedení pro potravinářství nebo zdravotnictví.

Pro automatické systémy a námi konstruovaná automatická pracoviště vyvíjíme i zakázkový software, uzpůsobený přímo pro snadné ovládání daného zařízení přes dotykové terminály.

U jednoho dodavatele dostáváte možnost řešení celkového problému nejen značení, ale i manipulace. Dříve než se rozhodnete, tak vám provedeme analýzu problému, navrhneme vhodný systém a následuje projektová a konstrukční část, jejímž výsledkem je 3D vizualizace a náhled na pracoviště. Zde vyniká výhoda 3D vizualizace, která vám umožní vstoupit do návrhu a průběžně jej měnit a upravovat dle vašich požadavků, co do rozměrů, komponent, umístění apod.

Konfigurátor značicí kabiny

Stáhněte si pomůcku v podobě konfigurátoru značicí kabiny Leonardo technology, který Vám pomůže se v návrhu snadno orientovat.

Benefity

  • Značící technologie i konstrukce strojního zařízení od jednoho dodavatele šetří čas a finanční náklady
  • 3D vizualizace návrhu
  • Vystavené CE prohlášení o shodě
  • Implementace a oživení strojního zařízení u zákazníka

Požadavek na zaslání cenové nabídky / 3D rozměru - Automatické pracovní stanice

Zde nám můžete zanechat další upřesňující informace.

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

LT man automatizace kategorie