Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Průmyslová automatizace, dopravníky a robotizace

Zabýváme se implementací značících technologií do průmyslových aplikací a automatizovaných linek, stejně jako jejich výrobou pro rozdílné odvětví průmyslu na klíč konečnému zákazníkovi. Za tímto účelem máme k dispozici nástrojárnu s prostorem pro konstrukci zakázkových značících strojních zařízení.

Návrh, výroba, implementace a oživení strojních zařízení a automatických pracovišť na klíč splňujících všechny bezpečností a legislativní požadavky na provoz v EU.

Vyrábíme kompletní automatická pracoviště, zahrnující karuselový zakladač, kontrolní pracoviště, diagnostické pracoviště, kamerové systémy a jejich kompletní řízení, tak i jednoúčelová strojní zařízení a značící kabiny dle požadavků zákazníka splňující všechny bezpečností a legislativní požadavky na provoz v celé EU.

V tomto případě mluvíme především o minimálních požadavcích dle Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/104/ES v ČR zavedenou jako Nařízení vlády č. 176 / 2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení se změnami v NV ČR č. 170 / 2011 Sb. a NV ČR č. 229 / 2012 Sb.

Náš výkonný 3D návrhový a projekční software umožňuje použití normovaných dílů a komponent globálních výrobců. Popřípadě může být značící kabina vyrobena s ohledem na zachování značky komponent, které již používáte., čímž se snižuje čas na údržbu zařízení.
Simulace chodu, kontrola přesahů, implementace do stávající linky, napojení na dopravníkové systémy, zajištění bezpečnosti, to je jen část možností a standardů pro náš návrh.

Značící kabina může být vyrobena z hliníkových konstrukčních systémů, oceli nebo nerezu pro potravinářský, farmaceutický nebo chemický průmysl.

Ukázky námi zkonstruovaných strojních zařízení

Více ukázek naší práce naleznete ve fotogalerii nebo videotéce

Pro automatické systémy a námi konstruovaná automatická pracoviště vyvíjíme i zakázkový software, uzpůsobený přímo pro snadné ovládání daného zařízení přes dotykové terminály.

Dříve než se rozhodnete, tak vám provedeme analýzu problému, navrhneme vhodná řešení po kterých následuje projektová a konstrukční část s analýzou rizik, jejímž výsledkem je 3D vizualizace a náhled na značící kabinu.

Zde vyniká výhoda 3D vizualizace, která vám umožní vstoupit do návrhu a průběžně jej měnit a upravovat dle vašich požadavků, co do rozměrů, komponent, umístění apod.

Značící kabiny mohou navíc plně podporovat směrnice a nařízení:

  • GS1
  • GHS a CLP
  • UDI
  • FDA 21 CFR část 11
  • AIAG, ODETTE, GM a VDA
  • Nařízení o potravinách FDA

Každá zakázka značícího strojního zařízení je projektována přímo pro daného zákazníka, pro kterého se vytváří řešení na míru. Opakovatelnost není tak velká, naopak celá technologie a řada návazností na ni je specifická podle požadavků zákazníka.

Součástí dodávky značící kabiny je odzkoušení a uvedení do provozu, proškolení obsluhy a předání kompletní technické dokumentace ke stroji (technická dokumentace – schéma, návod k obsluze, CE prohlášení o shodě, ověření strojního zařízení dle normy ČSN EN 60204-1 ed. 3).


Konfigurátor značicí kabiny

Stáhněte si pomůcku v podobě konfigurátoru značicí kabiny Leonardo technology, který Vám pomůže se v návrhu snadno orientovat.

Linka pro značení zkumavek PCR testů

Značící linka s aplikací etiket s verifikací pro zdravotnictví

Automatický aplikátor s tiskárnou Matthews VIAjet L25

Automatické paletové aplikátory od Leonarda

HiRes značení ve zdravotnictví

Značení respirátorů FFP2 za pohybu

Požadavek na zaslání cenové nabídky / 3D rozměru - Automatické pracovní stanice

Zde nám můžete zanechat další upřesňující informace.

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).