Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Produktový software

Software k ovládání, konfiguraci a monitorování vybraných termotransferových tiskáren, digitálních tiskáren ALE a laserů Solaris včetně tvorby jednoduchých návrhů etiket pro termotransferové tiskárny.

Software pro návrh a tisk etiket na termotransferových tiskárnách ITW ALLEN CODING.

a:design2 je inovativní software nahrazující starší software JDS7, který umožňuje snadno a intuitivně navrhovat a tisknout etikety.

Můžete vytvořit kompletní rozvržení textových polí, čárových kódů (1D, A2), čar, grafiky, času a to vše pomocí WYSIWYG editoru.

V softwaru můžete pracovat s různými proměnnými, popřípadě je spojovat pomocí vzorců. Software navíc dokáže vytvářet složití GS-1 kódy.

Celý software může bát používám v off-line režimu v rámci podnikové sítě, pomocí které je propojen s jednotlivými tiskárnami.

Etikety vytvoření v softwaru JDS7 automaticky převádí do nového formátu a:design2.

K dispozici jsou dvě varianty softwaru BASIC a PLUS. Verze plus navíc obsahuje podporu multi-dokumentů, napojení na databáze (Excel, Access, ODBC, SQL), podporu GS1 kódů a import do pdf.

Požadavek na zaslání cenové nabídky / 3D rozměru - a:design2

Zde nám můžete zanechat další upřesňující informace.

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).