Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Laserové značení SOLARIS

Ucelená nabídka laserů značky Solaris udává trendy v průmyslovém značení již více jak 27 let. Lasery Solaris jsou tím nejvhodnějším a nejmodernějším řešením pro značení, gravírování, vyřezávání, svařování nebo čištění, jak za pohybu, tak při statickém řešení v jakémkoliv průmyslovém odvětví na libovolné materiály.

Mobilní laserová stanice

Značící mobilní laserová stanice je určena pro bezpečné značení a to kdekoli, např. na dílně či ve výrobě. Stanici lze vybavit jakýmkoliv typem vláknového laseru.

Konstrukce vláknového laseru je velmi malá s výrazně nízkou spotřebou elektrické energie a velmi vysokou životností laserového zdroje a proto je laser vhodný pro mobilní aplikace.
Značící hlavu laseru jednoduše umístíme nad produkt a aktivujeme značení. Abychom zabezpečili pevné a nepohyblivé umístění laserové hlavy, je ve spodní části malé kabinky uchycen vzduchový přísavkový systém, který podtlakem drží polohu laseru.
Vzduchový přísavkový systém je možné změnit na elektromagnetický pouze tam, kde to vlastnosti produktu umožňují.
Bezpečnost je zvýšena čidlem přítomnosti materiálu pod laserem a toto čidlo také zajistí vypnutí laseru, pokud dojde k jeho oddálení od produktu (například strhnutí značící hlavy z produktu).
Kontrolu polohy značení provedeme aktivací červeného naváděcího laserového paprsku – pointer, neboli ukazovátko, zobrazuje skutečnou polohu nápisu a tím se eliminují chyby při nesprávné poloze laseru.
Nyní je značící hlava přitisknutá k produktu a čeká na zmáčknutí tlačítka Start, které aktivuje značení.
Mobilní kabinka může být vybavena odsávací jednotkou pro odsávání zplodin a na vyžádání také elektrickou zálohovací jednotkou, což umožní krátkodobé značení i bez přívodu elektrického proudu.
Mobilní laserový systém Solaris je výborným pomocníkem ve velkých halách nebo pro velké produkty, které nelze přemístit k laseru.

Benefity mobilního laseru:

 • Jednoduchá obsluha s plně automatickým chodem
 • Standardně použitelný pro statický režim značení s veškerou bezpečností
 • Značení plně ve vektorové grafice
 • Nejrychlejší způsob značení produktů
 • Velká plocha tisku, standardně od 50 x 50 mm, maximálně až do 300 x 300 mm
 • Tisk bez omezení řádků textu (jen značenou plochou) s kombinací grafiky, loga, čárového kódu, 2D kódu, QR kódů, data spotřeby, času, šarži, počítadla, interní kódy
 • Odolná konstrukce do průmyslu
 • Čistota bezkontaktního značení na velké metrové, ale i malé milimetrové povrchy
 • Neodstranitelný nápis, odolný chemikáliím, povětrnostním vlivům, UV záření apod.
 • Dlouhodobý provozní chod dosahující životnosti 150.000 hodin kontinuálního výkonu
 • Nemá žádné provozní náklady

Příslušenství

 • Různé velikosti optik
 • 3D modul, který dokáže přeostřit laser v závislosti na použité optice (při 100x100 mm se jedná o cca 45 mm)
 • Zálohovací bateriový systém
 • Filtry pro integrovaný odsávací systém
 • Ochranné brýle

Požadavek na zaslání cenové nabídky / 3D rozměru - Mobilní laserová stanice

Zde nám můžete zanechat další upřesňující informace.

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).