Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Barevná identifikace inkoustem

Levné mechanické značení inkoustovým razítkem Quintest vynikající svou variabilitou aplikace značení, snadnou instalací, malými rozměry a širokou škálou inkoustů nebo značení bezkontaktním inkoustovým barevným bodem JET-PEN. Přičemž je možné zvolit různé vzory bodového potisku.

Option C

Alternativní ovládací elektronika "Option C"  razítek PZS- obsahující mikrokontroler, který ovládá celý proces značení.

Alternativní ovládací elektronika "Option C" obsahující mikrokontroler, který ovládá celý proces značení. Variabilní parametry lze konfigurovat pomocí sériového rozhraní, PC a dodávaného softwaru. Poskytuje také dodatečné informace o kontrole a stavu. Option C nelze montovat dodatečně.

Snižuje čas na značení
Díky Option C se zvyšuje pracovní rychlost o 10 % až 25 % v závislosti na typu razítka PZS. Navíc konec značícího cyklu poskytuje stavové zprávy umožňující koordinaci s výrobními procesy.

Maximální provozní spolehlivost
Poskytuje stavové zprávy a poruchová hlášení, varuje při docházení inkoustu, rozpozná manipulaci.

Lepší kvalita značení
Umožňuje nastavit sílu značení a nastavit periodický signál upozorňující na doplnění inkoustu. Umožňuje ovládat Inker (automatické dávkovací zařízení inkoustu).

Snadno se integruje do automatizované výroby díky konfigurovatelným řídicím vstupům/výstupům a sériovému rozhraní.

Požadavek na zaslání cenové nabídky / 3D rozměru - Option C

Zde nám můžete zanechat další upřesňující informace.

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).