Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Software

Leonardo je schopen vybavit systémy od jednoduchých softwarových aplikací až po složitějšími s připojením do podnikových sítí a různých nadřazených systémů. U zákaznických řešení, jako jsou tisk záznamů z databáze, externí výběr tiskových zpráv atd. jsme připraveni poskytnout odborné konzultace nebo pro vás požadovaný software vytvořit na klíč.

Systém pro správu a návrh etiket pro firmy, které provozují systém řízení jakosti a pro oblast regulovaných podniků.

Edice LMS Pro slouží k centrální správě etiket pro větší firmy, umožňuje administrátorovi globální správu pomocí definovaného úložiště, ochranu etiket heslem, přidělování práv ke konkrétním etiketám (editace, oprávnění k tisku). Je určena primárně pro síťový provoz v rozsáhlejších počítačových sítích, verze NiceLabel LMS Enterprise navíc rozšiřuje funkčnost o kompletní logování veškerých činností až po detailní "životopis" každé uložené etikety.

NiceLabel LMS obsahuje vše potřebné pro standardizaci, centralizaci a ovládání štítkování.
NiceLabel LMS obsahuje tvorbu štítků, builder aplikaci, systém pro správu dokumentů, Web Printing systém, integrovaný tiskový systém, bezvýrobní prostředí a transportní systém.

nice label logo 2016

Software NiceLabel je uživatelsky velmi přívětivý, ovládání programu je obdobné jako ovládání programu Microsoft Word. To znamená, že kdokoliv může rychle navrhovat profesionální štítky bez předchozí znalosti čárových kódů a celého softwaru.

NiceLabel je předním poskytovatelem značících řešení pro obchod i podnikání. Profesionální etiketovací software umožňuje návrh etiket s podporou čárových kódů, 2D kódů, RFID technologie a ucelené tiskové řešení pro desktop, podnikové a mobilní aplikace. Kromě návrhů etiket NiceLabel poskytuje nástroje, které umožňují snadno vytvářet účelová tisková řešení. Pouze účelová řešení eliminují lidské chyby a zvyšují produktivitu práce. Software je dodáván v několika variantách dle použití.

Stáhnout trial verzi softwaru k vyzkoušení.

Nové a vylepšené funkce ve verzi 2019

Zlepšení instalace a aktivace
NiceLabel 2019 vylepšuje uživatelské rozhraní při instalaci produktu Centrum řízení NiceLabel v prostředích s vysokou dostupností. Mnoho společností, které instalují službu NiceLabel LMS Enterprise, se rozhodne pro zavedení databáze Centra řízení NiceLabel na stávajícím serveru Microsoft SQL, který běží v clusteru pro převzetí služeb při selhání, aby se zabránilo neplánovaným prostojům.
Po mnoho let NiceLabel LMS Enterprise podporovala proces instalace, který vyžadoval použití externího nástroje. Administrátoři museli pochopit proces instalace a nejprve nainstalovat databázi pomocí externích nástrojů NiceLabel a poté nainstalovat Centrum řízení.
NiceLabel 2019 zjednodušuje instalační proces integrací nástroje pro nastavení databáze do hlavní instalace.

Zmodernizované uživatelské rozhraní
NiceLabel 2019 představuje známý systém správy dokumentů (DMS) s reorganizovaným uživatelským rozhraním. Hlavním záměrem vizuálních změn bylo vytvořit z uživatelského rozhraní jednodušší a intuitivnější prostředí:

  1. Jasné a stručné pojmenování v záložkách. Názvy jsou krátké a poskytují další informace o funkcích.
  2. Reorganizované karty. Pořadí karet hlavního menu následuje standardní pracovní postupy používané v systému pro tisk štítků.
  3. Aktualizace karty Administrace. Dochází ke shlukování podobných stránek. Výchozí podstránka poskytuje informace o účtu / licenci. Volba "Bezpečnostní profily" je přejmenována na "Přístupové role".
  4. Potvrzení ukončení stránky. Před opuštěním stránky dostávají uživatelé varovnou zprávu o neuložených změnách. Toto je implementováno pro důležité stránky, jako je stránka Použití a Pracovní postup (Workflow).

Cloudové a lokální varianty LMS se liší v několika aspektech. Cloud LMS nemá funkce související s lokálním provozem (například Automatizace, Archivace a Uživatelé aplikace).

Správa pracovního postupu
NiceLabel LMS je dodáván s několika předinstalovanými pracovními postupy, které vám pomohou spravovat celý cyklus štítku. Dostupné pracovní postupy zahrnují jednoduchý schvalovací proces, ve kterém je vyžadováno jednostupňové schválení, dvoustupňový schvalovací proces, který musí schválit dva různí uživatelé a proces schvalování pozdějších publikací, ve kterém jsou aktuálně schválené dokumenty, automaticky publikovány v budoucnosti v přesně zadaný čas.
V případě, že dostupné pracovní postupy neposkytují dostatečnou flexibilitu pro prostředí a potřeby společnosti, tak Vám NiceLabel 2019 poskytuje snadný způsob vytváření vlastních pracovních postupů. Zákazníci mohou vytvářet nové pracovní postupy, které dokonale odpovídají vašim schvalovacím procesům a mohou se lišit u různých typů dokumentů. Nové pracovní postupy mohou být použity také k tomu, aby umožnily různým skupinám schvalovat různé dokumenty.

Výběr příjemců oznámení o změnách v pracovním postupu
Pokaždé, když se kvůli souboru změní krok v procesu pracovního postupu, systém odešle e-maily s upozorněním dalším osobám, kteří do procesu pracovního postupu zasahují. Tato upozornění minimalizují možnost zpoždění při zpracování souborů do publikovatelného stavu.
Při změně kroku pracovního postupu můžete zobrazit seznam e-mailů, na které jsou tímto způsobem zasílány oznámení o změně. Seznam vychází z definice postupu. Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny e-maily.

Správa tisku
Známé funkce správy tisku v řídicím středisku nadále poskytují monitorování tiskáren a požadavků tisku v reálném čase i v největších prostředích LMS s několika stovkami tiskáren.
NiceLabel 2019 mění následující funkce ve správě tisku:

  1. Licencované tiskárny. Pohled na všechny aktuálně obsazené tiskárny byl přesunut z karty Administrace na kartu Tiskárna. Na stránce se zobrazí agregovaný seznam všech tiskáren, které byly během uplynulých 7 dnů používány v tiskovém prostředí. Zde můžete tiskárny rezervovat, abyste se ujistili, že budou k dispozici k tisku.
  2. Monitorování a správa tiskárny. Stav činnosti tiskárny se zobrazuje v reálném čase s barevným kódováním pro lepší čitelnost. Můžete také ovládat vzdálené tiskárny vydáním příkazů pro pozastavení / obnovení / odstranění příkazů pro tiskové úkoly čekající ve frontě. Řídicí středisko monitoruje a vypisuje pouze tiskárny, které jsou licencovány. Jedná se o tiskárny, které obdrží licenci buď prostřednictvím štítku, nebo prostřednictvím manuální rezervace.

NiceLabel 2019 poskytuje nový nástroj pro obnovu historie tisku, která byla v minulosti archivována. Nástroj přečte všechny záznamy z vybraných archivních souborů aplikace Microsoft Access a zkopíruje je zpět do hlavní databáze Microsoft SQL. Archivní soubory zůstanou nemodifikované. Obnovené záznamy, spolu s novými záznamy, jsou k dispozici k nahlédnutí z karty Historie.
Tato funkce usnadňuje přípravu systému pro audit nebo jednoduše vytváří náhled na konsolidované údaje za několik let.

Změna připojovacího řetězce databáze
Centrum řízení NiceLabel 2019 obsahuje novou centralizovanou funkci pro správu změny připojovacího řetězce k databázi. Připojovací řetězce obsahují parametry, které informují NiceLabel o umístění databáze a způsobu jak získat data.
Návrh řešení štítku v programu NiceLabel se obvykle provádí ve vývojovém prostředí, ve kterém pracujete s vývojovou kopií vašich dat. Po provedení testů je návrh přenesen do výrobního prostředí. Toto prostředí obsahuje databázi aktuálních produktů se stejnou strukturou jako má vývojová databáze, ale s odlišnou polohou.
Nová funkce v Centru řízení umožňuje centrálně definovat změny v připojovacím řetězci databáze a použít je ve všech částech výroby. Řešení konfigurované pro vývojové prostředí se automaticky připojuje k aktivní databázi výrobního prostředí. Není tak třeba vytvářet kopii návrhu pro přizpůsobení připojovacího řetězce do výrobního prostředí.
Změny připojovacího řetězce databáze fungují s klientem NiceLabel, který se připojuje ke stejnému Řídicímu středisku (NiceLabel Print, NiceLabel Automation, NiceLabel Web Client).

Funkce optimalizovaného vyhledávání podle obsahu
Systém správy dokumentů registruje každý štítek, který ukládáte do systému. Díky tomu, že jsou všechna vaše data metadata před-registrovaná, se dramaticky zlepšila rychlost vyhledávání zvláště, když máte ve vašem DMS uloženo mnoho štítků.
NiceLabel 2019 poskytuje optimalizovaný výkonu pro "vyhledávání podle obsahu souborů". Systém nyní spouští veškeré požadavky na vyhledávání na serveru Microsoft SQL a vrací výsledky v reálném čase.

Prevence uzamčení ověření
NiceLabel 2019 přidává další bezpečnostní kontrolu, aby se uživatelé nemohli uzamknout ze systém. V Label Cloudu nelze uložit konfiguraci role pro přístup, dokud není definován alespoň jeden uživatel s Administrativní rolí. V případě lokální instalace nelze ověření povolit, dokud neurčíte alespoň jednoho uživatele s Administrativní rolí.

Uložení poslední složky v relaci
Centrum řízení si pamatuje aktuálně vybranou složku na kartě Dokumenty. Po přechodu na jinou kartu v Centru řízení a návratu na kartu Dokumenty zůstane vybraná stále stejná složka. Ta se také vybírá ve výchozím nastavení, při výběru souboru, který chcete použít pro webové aplikace.
Systém si složku zapamatuje v rámci stejné relace uživatele. Tato malá změna má velký vliv na práci uživatelů s řídicím centrem.

Změny v oprávnění pro návrat k předchozí reverzi štítku
Provedli jsme významnou změnu v zabezpečení oprávnění k navrácení štítků do předchozí revize. Obnovení štítků je užitečné, pokud chcete zrušit změny provedené na aktuální verzi štítku. Tím, že se vrátíte, vytvoříte duplicitní verzi předchozí revize a nastavíte ji jako nejnovější verzi.
V NiceLabel 2019 mohou být štítky vráceny do libovolné předchozí verze všemi uživateli s přístupem umožňující čtení a zápis na štítky. To jsou například návrháři, kteří kontrolují návrh štítku. V dřívější verzi měli oprávnění pro návrat pouze lidé s Administrativní rolí.

Nastavení archivace v Centru řízení (Control Center)
S NiceLabel 2019 je archivace nastavitelná na kartě Administrace. Stará konfigurace pomocí počítače byla zrušena. Všechny nastavení databáze se provádí pomocí uživatelského rozhraní řídicího centra.
Nová možnost Archivace na kartě Správy (Administration) poskytuje kontrolu nad procesem archivace. Historie záznamů tisku roste spolu s jejich množstvím. Čím více budete tisknout, tím více prostoru v databázi je zapotřebí.
V neregulovaných průmyslových odvětvích nemusí být dlouhá historie tisku uchována. Podrobnosti o uchovávání dat můžete nakonfigurovat pro účely evidence. Jednou z možností je jednoduše odstranit staré záznamy. Druhou možností je archivovat staré záznamy v databázi aplikace Access.

Webové aplikace
Webové aplikace systému NiceLabel umožňují okamžitě využívat standardizovaný proces tisku štítků mezi jednotlivými odděleními, továrnami, místy a dokonce i obchodními partnery. Funkčnost návrhu a provedení se v jádru nemění, stále se používá Úložiště dokumentů spolu s kontrolou verzí a pracovních postupů.
NiceLabel 2019 zavádí nový konfigurační přístup, ale funkčně si zachovává již známý tisk přes web. Správa štítků a řešení byla výrazně zlepšena. Představujeme koncept webových aplikací, které používají štítky nebo řešení z úložiště dokumentů. Přístup ke stejné webové aplikaci můžete poskytnout jednomu nebo více uživatelům. Při přidávání uživatel automaticky obdrží e-mailovou pozvánku s podrobnostmi o tom, jak se připojit ke sdílené webové aplikaci.
Webové aplikace rozšiřují přístup pro tisk štítků od vašich spolupracovníků k externím uživatelům. Stejný uživatel má přístup k několika webovým aplikacím. Webový klient okamžitě spustí vaše řešení poté, co ho otevřete. Pokud jste přiřazeni dvěma nebo více štítkům/řešením, webový klient zobrazí seznam dostupných položek, které si můžete zvolit.
Pro všechny uživatele můžete zachovat výchozí nastavení webové aplikace, můžete však také nakonfigurovat nastavení pro jednotlivé uživatele, například dostupný počet tiskáren, počáteční hodnoty pro zdroje dat a přihlašování tisku.
Výkonné vyhledávání umožňuje rychle najít webovou aplikaci podle jejího jména, popisu a souboru řešení/štítku.

Ověřování klienta pro tisk pomocí webové stránky
Služba NiceLabel, před spuštěním webových aplikací, ověřuje uživatele a potvrzuje jejich přístupová oprávnění. NiceLabel za pomoci ověřování ví, kdo jste a jaké webové aplikace jste oprávněni používat.

Najděte řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám

Nevíte, co si vybrat?
Udělejte si chvilku na odpovězení sedmi otázek ohledně vašich požadavků a doporučíme vám produkt, který vám nejvíce vyhovuje.

Vyhledat vhodné řešení

Stáhněte si zdarma ovladače do vaší tiskárny

Zebra, Datamax, Printronix, Citizen, TEC, TSC, Intermec a mnoho dalších.

Najít a stáhnout ovladač

Rychlé odkazy

Požadavek na zaslání cenové nabídky / 3D rozměru - NiceLabel 2019 LMS ENTERPRISE

Zde nám můžete zanechat další upřesňující informace.

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).