Leonardo technology v médiích

V Leonardu se intenzivně věnujeme publikační činnosti v odborných časopisech s internetových portálech. Aktuálně jsme pro Vás napsali následující.

Automatizace aplikování etiket a inovace v označovaní výrobků a palet ve dnech 13. – 15. 6. 2023

Přijďte se seznámit s automatizací procesů označování etiketami, která vede ke zvýšení přesnosti a efektivity výroby, což v konečném důsledku vede ke zlepšení kvality produktů a spokojenosti zákazníků. Odstraněním potenciálu lidské chyby mohou výrobci a dodavatelé zajistit, aby jejich produkty byly pokaždé označeny správně. To nejen snižuje riziko nákladných chyb, ale také šetří čas a zdroje, které lze alokovat do jiných oblastí podnikání.

Tak to nezmeškejte a 13. - 15. 6. 2023 se dojeďte podívat na praktické aplikace a ukázky k nám do Hlohovce!
Akce se pořádá v centrále společnosti Leonardo technology s.r.o., Ulička 37, 691 43 Hlohovec.

INNOVATIONS DAYS

Kromě zlepšené přesnosti a efektivity může automatizace procesů označování etiketami vést k významným úsporám nákladů pro výrobce a dodavatele. Snížením potřeby manuální práce můžete ušetřit na mzdových nákladech. Automatizace procesů označování etiketami může také vést ke zvýšení efektivity řízení dodavatelského řetězce a logistiky. Pomocí softwaru a automatizace můžete vizualizovat značící zprávy a ve spojení s chytrými paletami sledovat pohyb svého zboží v dodavatelském řetězci.

Pracoviště pro označování logistických jednotek na míru vašim potřebám

Vyzkoušíte si speciální automatický paletový aplikátor určený pro aplikování standardizovaných logistických etiket formátu A5 podle standardů GS1 na dvě strany v jednom kroku.

Řešení softwarového propojení značících a výrobních informačních systémů

Uvidíte reálně sledování chytrých palet
Vyčítání dat z PLC značících strojů a jejich zobrazování na operátorském panelu
Seznámíte se s nejnovější verzí software Nicelabel Cloud a LMS a uvidíte její napojení na podnikový systém.

Řešení 100% čitelnosti čárových a 2D kódů!

Seznámíte se s tiskárnami Novexx a Zebra s kontrolou čitelnosti 1D i 2D kódů v reálném čase při tisku.
Uvidíte, jak probíhá čtení kódů ve značících linkách při praktické výrobě.

S budoucností značení, které je zaměřené na udržitelnost a společenskou odpovědnost

Poznáte moderní a ekologické řešení pro logistiku – chytrou paletu Stabilplastik
Uvidíte ekologické značení inkousty bez minerálních olejů pomocí tiskárny ALE pro přímý potisk kartonů.

Prémiové služby a nejlepší servisní péči

Podíváte se do našeho servisního Call centra.
Projdete si sklad náhradních dílů s 800 000 položkami.
Seznámíte se a získáte vzorky etiket a TTR barvících pásek naší vlastní výroby spotřebních materiálů.

Využijte příležitosti cílené konzultace s lidmi, kteří zabezpečují veškeré požadavky řešení a služeb průmyslového značení.

Mrkněte, jaké to u nás bylo na Innovation Days 21. až 23. 3. 2023!

Uvidíte označování logistických jednotek na míru

Každý den je stále více průmyslových odvětví nuceno sledovat své výrobky. Řada odvětví potřebuje zajistit integritu, spolehlivost a bezpečnost svých výrobků prostřednictvím označování palet. Proto se prakticky seznámíte s paletovým aplikátorem vlastní výroby, který se pyšní tím, že dokáže aplikovat etikety na dvě strany v jednom kroku pomocí hydraulického aplikačního ramene o délce 850 mm. Šetří se tak čas a finanční prostředky.
Díky své konstrukci poskytuje spolehlivé, flexibilní a snadné řešení, které dlouhodobě zajistí maximální produktivitu v nejnáročnějších průmyslových podmínkách.
Paletový aplikátor lze také napojit na stávající databáze a podnikové systémy ERP, CRM, SAP, MRP apod. Na přání lze aplikátor vybavit vnitřním topným systémem, aby mohl být provozován i v chladných prostorech či provést jakékoli jiné úpravy.
Každý paletový aplikátor má jako možné příslušenství kontrolu aplikované etikety jako potvrzení přítomnosti etikety. Kromě potvrzení přítomnosti etikety kontrolují čitelnost všech tří GS1 1D kódů, hlídají duplicity a odvádí vyrobenou paletu dál do informačního systému, skladového hospodářství nebo jen jako výstup denní produkce.
Palety se budou pohybovat mezi aplikátory na poháněné válečkové trati. Palety nebo produkty do hmotnosti 800 kg lze dopravovat využitím 24 V technologie, kdy je motor o příkonu 168 W integrován přímo ve válečku a ovládá se pomocí řídící karty.

Řešení softwarového propojení značících a výrobních informačních systémů

Praktické ukázky a konzultace nad možnostmi softwarového propojení značících a výrobních informačních systémů s využitím cloudové aplikace Loftware NiceLabel Cloud, která pomáhá firmám všech velikostí spravovat označování od návrhu etiket až po jejich tisk a každý krok mezi nimi.

Značení a načítání chytrých palet do informačního systému
Kompletní řešení softwarového značení a sledování výroby a logistiky uvidíte na příkladu značení, načítání a sledování chytrých palet v reálném čase do informačního systému.

Digitalizace značení
Výrobky a služby se musí dodávat stále rychleji a na více trhů, konvenční přístupy ke značení produktů, už prostě nepostačí. Ukážeme Vám proto jak značení produktů digitalizovat, standardizovat a integrovat do vašich výrobních a logistických procesů. Pomocí Leonardova řešení Vám představíme software, který dokáže vyčítat data např. z PLC a zakomponovat značící pracoviště do vašich podnikových systémů.

  • Napojení na stávající databáze a podnikové systémy ERP, CRM, SAP, MRP apod.
  • Jednoduchý a intuitivní návrh a úpravy značících zpráv
  • Podpora všech standardů čárových kódů, 2D kódů, RFID, GS1, GHS, CLP, UDI, FDA 21 CFR část 11, AIAG, ODETTE, GM, VDA a FDA
  • Vytvoření dokument managementu (kompletní správa značících zpráv vč. procesu jejich verzování, schvalování a kontroly kvality pro minimalizaci rizik nesprávného značení)

Představíme vám kontrolu čitelnosti v praxi

Uvidíte ukázky verifikací jednodimenzionálních i dvoudimenzionálních kódů v různém provedení pomocí vision systémů a snímačů Cognex, které dokážou zjednodušit proces snímání kódů na vašich výrobních linkách.

Modul pro kontrolou čitelnosti 1D i 2D kódů na tiskárně Zebra
Zároveň představíme tiskárny Novexx a Zebra s modulem pro kontrolou čitelnosti 1D i 2D kódů. Tento modul jsme vyvinuli pro zákazníka se 40 tiskárnami pro tisk štítků, který potřeboval mít 100% jistotu čitelnosti 1D i 2D kódů. Podmínkou byla implementace na zařízení Zebra, to ale není pro Leonardo těžká výzva. Hotové řešení tohoto projektu máme připraveno jak na tiskárnách Zebra, tak i pro tiskárny Novexx.

Čitelný či nečitelný, kvalitní či nekvalitní, to je oč tu běží
V provozu budou také pro zabezpečení správné produkce bez chyb v čárových a datamatrix kódech speciální verifikátory, které přečtou kód a rozeberou jej do nejmenších detailů a zjistí jeho nedostatky.
Verifikátor kontroluje a verifikuje všechny parametry dle ISO (ANSI) normy a dalších nadstandardních funkcí, jako je sledování skvrn, sekvencí čísel nebo porovnávání dat s databází.
Celá analýza kódu je zobrazena barevně a graficky s přesnou lokalizací problémových míst včetně vytvoření verifikačního protokolu.

Řešení pro udržitelné značení a společenskou odpovědnost

Udržitelnost se dnes skloňuje napříč každým odvětvím. Dá se říci, že svět se pomalu mění na udržitelnější místo. I pro nás v Leonardu toto téma probíráme dnes a denně. Všimli jsme si toho i v oblasti tisku, kde se používá plně recyklovaný papír, polypropylenová fólie z bramborového škrobu a udržitelné inkousty. S tímto tématem navrhujeme naše zařízení a komunikujeme ho i s dodavateli komponent.

Chytrá logistika pomocí chytré palety
Seznámíte se s chytrou paletou Stabilplastik, která je vyrobena ze 100% směsného plastového recyklátu a díky spojení s IoT technologií umožňuje snížení množství palet v oběhu, zvýšení počtu obratem palety, informace o poloze a pohybu palety 24/7 a to vše bez nutnosti instalace nového softwaru. Díky těmto vlastnostem se chytrá paleta Stabilplastik stává budoucností logistiky a řešením pro udržitelnou a chytrou dopravu zboží na správné místo včas a bez poškození

Udržitelné inkousty v praxi
V provozu uvidíte HiRes tiskárnu ALE určenou pro přímý nekontaktní potisk porézních materiálů inkoustem bez minerálních olejů, který je typem ekologického inkoustu, který byl vyvinut s cílem eliminovat používání inkoustů na bázi ropy a snížit dopad tisku na životní prostředí. Jak název napovídá, tyto inkousty jsou zcela bez minerálního oleje, který je běžnou složkou tradičních inkoustů. Místo toho jsou formulovány s použitím materiálů na biologické bázi, které pocházejí z obnovitelných zdrojů a jsou biologicky odbouratelné. Inkousty bez minerálních olejů nabízejí ekologickou alternativu pro značení a kódování porézních papírových a lepenkových obalů, aniž by došlo ke snížení kvality nebo výkonu. Používání těchto inkoustů pomáhá snižovat znečištění životního prostředí a podporuje udržitelnější budoucnost.

Představíme vám naše prémiové služby

V Leonardu poskytujeme každému prvotřídní individuální péči, která je pro Česko a Slovensko nevídaným bonusem každému zákazníkovi. To je možné jen díky našemu modernímu zázemí s call centrem a velkému počtu specialistů a týmu 31 servisních techniků.

Call centrum 533 44 55 66 a špičkový servis
Poznáte naše servisní call centrum a tváře našich super LTgirls, které Vám denně pomáhají řešit profylaxe a servisy zařízení. Díky vašim vysokým nárokům jsme vytvořili elitní tým 31 servisních techniků se stejným počtem plně vybavených servisních aut s nejčastěji používanými díly.

Sklad náhradních dílů
V dnešní době je skladování náhradních dílů a spotřebního zboží klíčem ke spokojeným zákazníkům a ekonomickému úspěchu firmy. Disponujeme 15 000 skladovými položkami s 800 000 produkty k okamžitému vydání ze skladu v celkové hodnotě 65 miliónů Kč. Tím je zabezpečena maximální péče o vaše potřeby v náhradních dílech a spotřebního zboží. Není tak potřeba na ně čekat několik dní. Výroba se Vám tak nikdy nezastaví.

Výroba spotřebních materiálů Etikety & TTR barvící pásky & Originální tiskové hlavy
Perfektní výsledek verifikace tisku vyžaduje kvalitní spotřební materiály. Seznámíte se a získáte vzorky špičkových TTR barvících pásek a etiket z vlastní výroby divize spotřebních materiálů pro termotransferové tiskárny, které držíme ve velkých skladových zásobách. Zároveň poznáte i naše portfolio originálních tiskových hlav všech velikostí a typů pro všechny značky termotransferových tiskáren.

Stabilplastik
SmartView logo
SmartView logo
Logsys

Vyplňte níže uvedený formulář a budeme s Vámi počítat. Účast na Innovation Days 13. - 15. 6. 2023 je bezplatná!.

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).