Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Novinky v sortimentu

Představujeme produkty, které jsou aktuálně uváděny na trh. Podrobné informace a technické parametry najdete přímo u konkrétního výrobku.

Nová funkce SureShot – záložní tiskový systém inkjet tiskáren Leibinger JET3up a JET Rapid

Představujeme Vám novou funkci inkjet tiskáren Leibinger JET3up a JET Rapid, která je dostupná v nové verzi firmware 62.0.15.1.

Nová funkce SureShot dokáže vytvořit tiskový systém s vestavěnou redundancí pro aplikace, kde by zastavení chodu tiskárny mohlo způsobit kritické situace. S touto novou funkcí je možné provozovat inkjet tiskárny JET3up nebo JET Rapid společně s druhou inkjet tiskárnou, která slouží jako záložní systém.
Pokud se primární inkjet tiskárna dostane ze stavu "připraveno k tisku" z důvodu elektrické nebo mechanické poruchy nebo je ručně odstavena operátorem, tak okamžitě přebírá tisk záložní inkjet tiskárna. Pokud se i záložní tiskárna dostane do stavu "off-line", aktivuje se výstup upozorňující externí zařízení.

Tento typ instalace poskytuje výrazné snížení prostojů a finanční úspory ve špatných výrobcích ve srovnání s tradičními primárními / záložními systémy, které je nutné přepínat ručně.

Sureshot leibinger inkjet

Na výrobky značí tiskárna 1 nebo tiskárna 2. Pokud jedna z nich selže nebo je ručně zastavena, přebírá značení automaticky druhá tiskárna. Přepínač SureShot navíc poskytuje pro každou tiskárnu výstup indikující stavy chyb. Tiskové hlavy mohou být namontovány buď paralelně, potom jsou polohy značení odlišné pro tiskárnu 1 a tiskárnu 2, nebo mohou být tiskové hlavy umístěny v přímce, poté má značení stejnou polohu pro tiskárnu 1 a tiskárnu 2.