Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Operační módy laseru

Hlavním a klíčovým faktorem laseru na působení materiálu je výkon a časové trvání laserového paprsku.

Základní typy práce laseru a jeho rozdělení jsou:

  • kontinuální paprsek laseru
  • pulsní paprsek laseru
  • Q-switch pulsní paprsek

Kontinuální mód laserového paprsku

Zdroj laseru je buzen kontinuálně, stále a paprsek laseru je také stále emitován.
Tento způsob emise laserového paprsku je označován CW, tedy continuous wave.
Výstupní výkon je také vybuzeným výkonem laseru, střední hodnota je maximální hodnotou.

Q-switch řízení laseru

Jde o součástku, která je vložená do rezonančního obvodu a dokáže převést kontinuální mód na pulsní s vysokou energií. Někdy se systému s Q-switch součástkou říká také „quality switch“ zlepšující kvalitu paprsku. Při tomto ovládání laserového zdroje dochází k navýšení výkonu jednotlivého pulsu laseru nad hodnotu, která je daná exitačním výkonem. Q-switch ovládání je zabezpečené umístěním rychlého pulsního spínače přímo v laserovém rezonátoru. Q-switch se nazývá quality switch a produkuje extrémě vysoké pulzy výkonu řádově až stovky kW, ale v časové délce několika nanosekund, nebo také výkony GW (giga Watt) v časové délce pikosekund. Frekvence spínání je řádově ve stovkách kHz. Z principu je možné mít jak pasivní tak aktivní Q-switch. Aktivní lze ovládat elektricky, pasivní mění své vlastnosti v závislosti na výkonu laseru. Nyní k principu. Pokud není aktivní Q-switch aktivován, tak není ovlivněn rezonanční obvod a vytváří se laserový paprsek z emitovaných elektronů. K čemu dojde, když se zapne / aktivuje Q-switch? Po aktivaci zacloníme průchodu fotonů a zrušíme rezonanční obvod. V oblasti, kde se aktivují elektrony, dochází k mnohem větší aktivaci více elektronů a tedy zvyšují možnost vyzářit více fotonů, tedy více energie. Deaktivujeme Q-switch a rezonanční obvod je otevřen, ale už máme více excitovaných elektronů a vyzáří se tak více fotonů. Zvyšují tedy laserovou energii a rozdělují ji v pulsy, dávky velké energie.
Pro laickou představu, jak Q-switch funguje, popíšeme jednoduchou aplikaci, kdy tekoucí voda z kohoutku je nabírána do dlaní a je zastaven tak proud vody o nějaké energii. Následné nahromadění vody do dlaní a její uvolnění zabezpečí větší energii, než měl samotný proud vody z kohoutku. Zvyšujeme tak energii na krátkou dobu, vybuzením elektronů do nestabilní valenční vrstvy W3 a držení elektronů po co nejdelší dobu. Něco podobného jako dlaně dělají s vodou Q-switch uvnitř laserového rezonátoru - pulsy energie o vyšší hodnotě, než když není použit Q-switch.

Pulsní mód laseru

Při tomto ovládání laserového paprsku dochází k pumpování buzení krátkých pulsů, které zároveň generují krátké výstupní pulsy laserového paprsku. Maximální pulsní výkon je vždy menší jak exitační výkon. Střední hodnota výkonu je závislá na délce pulsu a frekvenci spínání laserového paprsku. Pulsy mají jiné vlastnosti na působení materiálu, jak kontinuální paprsek laseru.

Máme řešení na míru pro každého!

Elektrotechnika, potravinářství, lahvárenství, automotive, chemie, kosmetika, mlékárenství, zdravotnictví.

Domluvte si schůzku

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Používáním webu s jejich užíváním souhlasíte. Přijmout