Termotransferové tiskárny JAGUAR III tisknou i po odpojení řídícího terminálu?