Více jak 16 let řešíme projekty průmyslového značení.

O Leonardo technolgy

Již více jak 15 let nabízíme služby a zařízení v oblasti automatizace průmyslového značení na českém a slovenském trhu.

Říjen

Účastnili jsme se, již tradičně, Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Divize technologie a servisu představila komplementární spolupráci laseru, inkjetu s verifikací tisku, s propojením do ERP a MES systému řízení výroby softwarem NiceLabel na jedné automatické lince. Divize spotřebních materiálů pro termotransferové tiskárny představila novinky v oblasti TTR pásek, etiket, a TTR tiskových hlav.

Začala výstavba nové hlohovecké haly, která rozšíří stávající zázemí a poskytne mnohem více zastřešeného prostoru pro sklad, výrobu a nástrojárnu.

Září

Verifikátory kódů od firmy Microscan přechází po 2 letech pod křídla velké japonské firmy Omron. Očekává se vyšší podpora, rychlejší odezva na dotazy a silné zázemí s velkými zkušenostmi. 

Srpen

Uskutečnili jsem nákup pozemku ve městě Piešťany se záměrem výstavby nové provozovny se zázemím pro servis a školící středisko Leonardo technology Slovensko. Počítáme s velkým rozvojem a rozšířením na Slovensku, kde chceme být více reprezentativní. Jde o důležitý mezník v historii Slovenské pobočky Leonardo technology.

Červenec 2017

Leonardo technology získalo na mezinárodním meetingu ocenění od společnosti ITW Allen Coding za úspěšnou spolupráci, která trvá již více jak 10 let.

Květen 2017

Účastnili jsme se mezinárodního strojírenského veletrhu v Nitře. Představili jsme nejnovější technologie v oblasti průmyslového značení pro optimalizací výrobních procesů pomocí laserů, inkjetů, hires tiskáren a dalších značících technologií a novinky pro optimalizaci termotransferového tisku.

Duben 2017

Solaris Laser ocenil společnost Leonardo technology významnou cenou TOP 3 SOLARIS LASER WORLDWIDE SELLER, která zařadila naši společnost mezi největší prodejce a integrátory laserových značících zařízení Solaris na světě.

Březen 2017

Výstava AMPER 2017 - Na našem stánku jsme prezentovali služby a zařízení z oblasti automatizace průmyslového značení. Doslova hitem veletrhu byl nejrychlejší inket na světě Leibinger Jet3up RAPID, který značil rychlostí 1000 m/min a který pro sebe utrhl jedno z 10 ocenění tohoto veletrhu za nejlepší exponát!

Leden 2017

Ukazuje se stálý trend růstu společnosti a ekonomických ukazatelů a podnik reaguje na nárůst poptávky v oboru.
Snadné hodnocení výkonnosti podniku nastíní následující pozitivní čísla.
Úspěšně ukončen rok 2016 s obratem 140 mil. Kč (5.147.000 Eur).
Meziroční nárůst je o 23 mil Kč, což činí 20% nárůst.
Zvýšil se průměrný počet zaměstnanců meziročně z 23 na 25 lidí.
Vlastní výroba byla navýšena o 3 mil Kč. Finanční zdraví podniku, nízká míra zadluženosti a dlouhodobá stabilita hraje významnou roli pro další investice v roce 2017 do stavby průmyslové haly, vývoje a do nových technologií.
Rize česká společnost Leonardo technology je zcela transparentní svou strukturou vedení a ekonomických ukazatelů, což dává jasnou představu o svých dlouhodobých záměrech na trhu, upřímné a přímé jednání se zákazníky.

Říjen 2016

Letošním rokem se Leonardo posunul na pozici výrobce a dodavatele inkjet tiskáren s vysokým rozlišením. Nejdůležitějším krokem je podepsání mezinárodního kontraktu na dodání tiskáren Leonardo technology JetSet s firmou AMACO. A tím otevření dveří dodávkám tiskáren nejen do Evropy, ale Ameriky a Asie. Česká tiskárna s vysokým rozlišením tisku je určena primárně pro Pharma Medical produkci, kde potiskuje obalový materiál v thermoforming balících linkách. Díky tomuto kontraktu bude balení například operačních setů nést potisk od české tiskárny a to bez hranic a kontinentů. Jsme hrdi, že české hlavy z Leonardo týmu se dokázaly zařadit do velmi malého počtu výrobců podobných tiskáren. Je to důvod k oslavám, zde se píše historie digitálního tisku nejen v českých zemích, ale na celém světě.
Výstava MSV Brno zaměřená na Automatizaci přilákala překvapivě více návštěvníků. Leonardo technology svým zaměřením na automatizaci průmyslového značení cílil do správné skupiny návštěvníků. Poprvé se na našem stánku objevily nádherné hostesky a obchodní tým Leonarda ladil svými oranžovými botami. Výstava přinesla opravdové kontakty vedoucí k dalším firmám, a to na obou stáncích jako je divize průmyslového značení a divize spotřebních materiálů.

Září 2016

Hrdý distributor Leonardo technology se zúčastnil mezinárodního setkání distributorů společnosti Paul Leibinger, tentokráte na Tenerife. S německou precizností organizované setkání, na kterém bylo prezentováno několik klíčových instalací a projektů, podtrhlo důležitost výměny informací jak z evropského trhu, tak i celosvětového. Inkjet systém Leibinger Jet2neo naplňuje očekávání a prosazuje se v potravinářství na aplikace datumování produktů. Svým uzavřením trysky Sealtronic je zcela bezkonkurenční. Otevírají se nové trhy a na stávajících se prosazuje stále více kráska inkjet Leibinger Jet2neo. Jen ji zkuste v nové verzi "D" - Dust protect - odolné na prašné prostředí.

Červenec 2016

Z důvodu časových, než bude postavena nová hala Hlohovec, byla provedena instalace zámečnické dílny v Hlohovci. Jedná se o sestavu nové kontejnerové dílny složené ze tří modulů. Modulární sestava dílny tak rozšířila kapacity pro výrobu jak dopravníkových systémů, tak i konstrukcí z hliníkových profilových systémů pro automatizaci. Rozšíření tímto směrem je nutností pro ucelené dodávky technologií od jednoho dodavatele a z jednoho místa, kdy se eliminuje riziko nekoordinovanosti termínů externích dodavatelů a výsledkem je přesné dodržení termínů dodání.

Květen 2016

Účast na malé výstavě For Industry Praha, kde se prezentovala divize spotřebních materiálů.
Výstava MSV Nitra Slovensko, kde jsou dva stánky Leonardo technology, jak divize Automatizace průmyslového značení, tak divize Spotřební materiály. Výstava nesplnila očekávání, nebylo dostatek návštěvníků, výtěžnost je minimální. Výstavnictví na Slovensku nemá tradici a návštěvnost je oproti minulým létům a České republice mnohem nižší.

Duben 2016

Představen nejrychlejší CIJ inkjet Leibinger s rychlostí značení více jak 1000m/min. Nejočekávanější přírůstek do skupiny tiskáren JET3up na tento rok. Tiskárna je sice testována až na rychlost 1.200 m/min, ale je prezentována s určitou rezervou tisku. Název tiskárny je Leibinger JET3up Rapid. Společnost Paul Leibinger GmBh si po celou dobu existence zachovává status ryze soukromé rodinné společnosti, která není akcionáři tlačena do generování zisku. Tento blaholibý základ umožňuje investovat nemalé prostředky zpět do vývoje a je generátorem stále nových a inovativních myšlenek.
Zahájení procesu k získání stavebního povolení na přístavbu nové výrobní haly Leonardo technology. Nová hala bude na místě současného parkoviště a rozšíří více jak na dvojnásobek skladové a výrobní prostory.

budova hlohovec

Název projektu: Vybudování školicího střediska společnosti Leonardo technology s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_003/0001535
Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je úprava zastaralé, prostorově a technicky nevyhovující budovy, na nové moderní školicí středisko, které umožní rozvoj podnikatelských aktivit společnosti Leonardo technology s.r.o. Součástí projektu je i nákup specifického vzdělávání pro zaměstnance. V návaznosti na výstavbu školicího střediska budou zintenzivněny školící aktivity s cílem zdokonalení stávajícího systému vzdělávání. Díky zvyšování kvalifikace, znalostí a profesní odbornosti pro zvládání nároků kladených trhem bude posílena konkurenceschopnost společnosti. Realizace projektu je stanovena od 5. 8. 2015 do 31. 10. 2017.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Březen 2016

Výstava Amper 2016, divize spotřební materiály a divize technologie - automatizace průmyslového značení.

Únor 2016

Výstava Embax Print - prezentace divize spotřební materiály. Překvapivě vysoká návštěvnost výstavy, nové umístění v hale G. První prezentační video vlastní produkce termotransferových pásek, vlastní výsek etiket a logistika. Kultura výroby je na vysoké úrovni a využívá vysokého standardu logistiky a skladu Leonardo technology.
Započetí stavby nové provozovny a školicího střediska Leonardo technology Říčany.

budova ricany

Leden 2016

Získání ocenění od významného evropského výrobce laserů Solaris Laser SA. Převzetí ocenění pro Leonardo technology bylo přímo od prezidenta společnosti pana Dr. Lecha Boruce.
Solaris Laser ocenil Leonardo technology diplomem za uplynulý rok 2015, kdy jsme instalovali lasery do aplikací na svařování plastů, dekoraci materiálů a zajistili jsme softwarové úpravy, které posunuly Solaris Laser ještě dále v průmyslových aplikacích a implementacích. Přesněji je ocenění ....for creative and partnership cooperation, inovative exploration of new business areas resulting in excellent sales in year 2015.
Prohloubení spolupráce s firmou EuroPlus Slovinsko a hlubší diskuse nad vývojovou spoluprací, kdy jsme se stali testovacími partnery pro nové verze software NiceLabel. Naše realizace aplikací software na dotykových průmyslových panelech ukázala směr využití potenciálu software NiceLabel Power Form a přispěla k přímé diskuzi s vývojáři softwaru ve společnosti EuroPlus. S techniky Leonardo jsme schopni zabezpečit velmi složité aplikace jako jsou serverové instalace a cloudová propojení, provázání s daty z MS Navision, SAP R3 a jinými ERP systémy.

Prosinec 2015

Ukončujeme rok s největším počtem projektů a tomu odpovídá i finanční stav firmy. Obrat české společnosti Leonardo technology je 117.500.000 Kč (4.340.000 Eur), což je meziroční nárůst o 34 mil. Kč ( 1,3 mil Eur year-on-year). Obrat Slovenské pobočky Leonardo technology stoupl na 695.000 Eur. Kultura organizace firmy se stále vyvíjí a zdokonaluje a správné nastavení je vidět na několika ukazatelích. Zlepšila se ziskovost firmy díky optimalizaci servisního oddělení a projektového vedení zakázek. Výrobní sektor Leonardo technology s divizí Spotřební materiály (termotransferové pásky, etikety) vykázal razantní meziroční nárůst. Z hlediska kultury evidence skladu bylo potřeba rozšířit i skladové klimatizované prostory pro divizi Spotřební materiály. Celková velikost organizace vykazuje nárůst počtu zaměstnanců a tento trend bude pokračovat i v roce 2016. Nastavení společnosti je otevřené k realizaci velkých projektů a propojení s nadnárodními společnostmi.

Výhledem do budoucna je podepsání smlouvy a zahájení stavby nové provozovny v Praze (lokace Říčany) v roce 2016 a předpokládaným dokončením ve stejném roce. Započaly přípravné práce pro rozšíření provozovny v Hlohovci, kde se počítá s podporou divize Automatizace. Předpokládá se vybudování nové haly, navazující na stávající provozovnu Hlohovec. Jednopatrová přízemní moderní přístavba bude o předpokládané ploše až 300m2, bude řešit logistické uspořádání a taky logickou návaznost na jednotlivé provozy a potřeby ve firmě. Na rok 2016 bylo naplánováno několik zahraničních školení u našich dodavatelů a získání hlubších znalostí z technologií průmyslového značení, stejně tak bylo i naplánováno školení ze strany dodavatelů u nás. Trend prezentace firmy bude pokračovat účastí na významných průmyslových veletrzích v České a Slovenské republice, Amper, MSV, Embax, For industry. Stále pokračuje vývoj vlastní tiskárny s vysokým rozlišením JetSet, která je ve světě prodávána pod obchodním názvem AMACO D-JET. Strategické uzavření smlouvy se společností AMACO Ing. Vonach GmbH Austria přineslo několik objednávek na uvedený systém a partnerství s výrobci balících linek jako je například Multivac.

Získání prestižního ocenění od společnosti Paul Leibinger, Most Innovative Distributor Worldwide 2014/2015. Společnost Leonardo technology získala jako jediná ocenění mezi 80 celosvětovými distributory. Jsme hrdi na získání tak prestižního ocenění, které je závazkem do budoucí a ještě více prohlubující spolupráce se společností Paul Leibinger.

obrat 2016

Listopad 2015

Vystavujeme jako partner společnosti Amaco na výstavě Compamed Düsseldorf. Naše tiskárna JetSet je instalována na balící lince a prezentuje své možnosti tisku a značení plně v provozu, jako na skutečné výrobní lince. Velký zájem o tiskárnu a její snadné ovládání podporuje nadšení ve vývoji a potvrzuje správný směr ve výrobě tohoto typu tiskárny, která našla své místo na málo obsazeném trhu. Výstavou se otevírají dveře pro tiskárnu JetSet nejen na evropský trh, ale i dále do celého světa. První instalace jsou na Slovensku a pokračují do Rakouska a Německa.

Září 2015

Pharma konference, kde jsme jako stříbrný partner a představujeme také Leonardo JetSet tiskárnu.
Úspěšná výstava MSV Brno, kde je celý stánek zasíťovaný a na dotykových průmyslových počítačích s IP64 je spuštěna aplikace NiceLabel pro dálkové ovládání tiskáren na stánku. Představujeme Jet3up a hned jej máme propojený s VNC viewer. Nový laser Solaris EFLS (Enhanced fiber laser Solaris). Společnost Leonardo technology přispívá ke kultivaci automatizace průmyslového značení a zavádí světové novinky na český a slovenský trh.

Srpen 2015

Společnost LVS, dodavatel verifikátorů 2D a 1D kódů, byl prodán firmě Spectric plc. a zařazen do divize Microscan Systems Inc., která má velmi velké zkušenosti s kamerovým snímáním kódů.

Červen 2015

Dodavatel termotransferových tiskáren a print and apply aplikátorů, Avery Dennison, prodal svou divizi společnosti Possehl Group a znovu se vyzvedává do výšin společnost Novexx jako nezávislý pokračovatel vývoje a výroby termotransferových tiskáren a aplikátorů pod staronovým názvem. Velikán s velkým jménem Avery Dennison odchází z trhu tiskáren a aplikátorů a zůstává na trhu spotřebních materiálů (etikety).

Květen 2015

Výstava MSV Nitra Slovensko. Prezentace slovenské pobočky Leonardo technology na nejprestižnější výstavě Slovenska, společně s divizí spotřebních materiálů. Leonardo technology se prezentoval na dvou stáncích. Jako novinka byl poprvé ukázán nový Solaris eSolarMark + inkjet tiskárna Leibinger JET3up.

Duben 2015

Výstava For Automation Praha. Divize spotřebních materiálů pro termotransferové tiskárny se prezentovala na průmyslové výstavě jako výrobce etiket a divize konvertující termotransferové karbonové pásky z Jumbo rolí. Jako výrobce spotřebních materiálů má Leonardo technology kompletní kontrolu nad spotřebním materiálem.

Březen 2015

Získání prestižního ocenění pro JetSet Inkjet tiskárnu s vysokým rozlišením tisku v kategorii Průmyslové značení v anketě Produkt roku 2014, časopisu Trade Media. Oficiální předání ocenění proběhlo na výstavě Amper Brno. Neutuchající nápady a dlouhodobé zkušenosti vyústily k návrhu a vlastní výrobě tiskárny JetSet s vysokým rozlišením v systému single pass, speciálně zaměřenou na Pharma a Medical. Leonardo technology se posouvá do vyšších pater a stává se výrobcem úspěšných tiskáren.

Leden 2015

První testy s inkjet tiskovými hlavami Konica Minolta pro digitální tisk.

Máme řešení na míru pro každého!

Elektrotechnika, potravinářství, lahvárenství, automotive, chemie, kosmetika, mlékárenství, zdravotnictví.

Domluvte si schůzku