Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

O Leonardo technolgy

Již od roku 2002 nabízíme služby a zařízení v oblasti automatizace průmyslového značení na českém a slovenském trhu.

Říjen 2016

Letošním rokem se Leonardo posunul na pozici výrobce a dodavatele inkjet tiskáren s vysokým rozlišením. Nejdůležitějším krokem je podepsání mezinárodního kontraktu na dodání tiskáren Leonardo technology JetSet s firmou AMACO. A tím otevření dveří dodávkám tiskáren nejen do Evropy, ale Ameriky a Asie. Česká tiskárna s vysokým rozlišením tisku je určena primárně pro Pharma Medical produkci, kde potiskuje obalový materiál v thermoforming balících linkách. Díky tomuto kontraktu bude balení například operačních setů nést potisk od české tiskárny a to bez hranic a kontinentů. Jsme hrdi, že české hlavy z Leonardo týmu se dokázaly zařadit do velmi malého počtu výrobců podobných tiskáren. Je to důvod k oslavám, zde se píše historie digitálního tisku nejen v českých zemích, ale na celém světě.
Výstava MSV Brno zaměřená na Automatizaci přilákala překvapivě více návštěvníků. Leonardo technology svým zaměřením na automatizaci průmyslového značení cílil do správné skupiny návštěvníků. Poprvé se na našem stánku objevily nádherné hostesky a obchodní tým Leonarda ladil svými oranžovými botami. Výstava přinesla opravdové kontakty vedoucí k dalším firmám, a to na obou stáncích jako je divize průmyslového značení a divize spotřebních materiálů.

Září 2016

Hrdý distributor Leonardo technology se zúčastnil mezinárodního setkání distributorů společnosti Paul Leibinger, tentokráte na Tenerife. S německou precizností organizované setkání, na kterém bylo prezentováno několik klíčových instalací a projektů, podtrhlo důležitost výměny informací jak z evropského trhu, tak i celosvětového. Inkjet systém Leibinger Jet2neo naplňuje očekávání a prosazuje se v potravinářství na aplikace datumování produktů. Svým uzavřením trysky Sealtronic je zcela bezkonkurenční. Otevírají se nové trhy a na stávajících se prosazuje stále více kráska inkjet Leibinger Jet2neo. Jen ji zkuste v nové verzi "D" - Dust protect - odolné na prašné prostředí.

Červenec 2016

Z důvodu časových, než bude postavena nová hala Hlohovec, byla provedena instalace zámečnické dílny v Hlohovci. Jedná se o sestavu nové kontejnerové dílny složené ze tří modulů. Modulární sestava dílny tak rozšířila kapacity pro výrobu jak dopravníkových systémů, tak i konstrukcí z hliníkových profilových systémů pro automatizaci. Rozšíření tímto směrem je nutností pro ucelené dodávky technologií od jednoho dodavatele a z jednoho místa, kdy se eliminuje riziko nekoordinovanosti termínů externích dodavatelů a výsledkem je přesné dodržení termínů dodání.

Květen 2016

Účast na malé výstavě For Industry Praha, kde se prezentovala divize spotřebních materiálů.
Výstava MSV Nitra Slovensko, kde jsou dva stánky Leonardo technology, jak divize Automatizace průmyslového značení, tak divize Spotřební materiály. Výstava nesplnila očekávání, nebylo dostatek návštěvníků, výtěžnost je minimální. Výstavnictví na Slovensku nemá tradici a návštěvnost je oproti minulým létům a České republice mnohem nižší.

Duben 2016

Představen nejrychlejší CIJ inkjet Leibinger s rychlostí značení více jak 1000m/min. Nejočekávanější přírůstek do skupiny tiskáren JET3up na tento rok. Tiskárna je sice testována až na rychlost 1.200 m/min, ale je prezentována s určitou rezervou tisku. Název tiskárny je Leibinger JET3up Rapid. Společnost Paul Leibinger GmBh si po celou dobu existence zachovává status ryze soukromé rodinné společnosti, která není akcionáři tlačena do generování zisku. Tento blaholibý základ umožňuje investovat nemalé prostředky zpět do vývoje a je generátorem stále nových a inovativních myšlenek.
Zahájení procesu k získání stavebního povolení na přístavbu nové výrobní haly Leonardo technology. Nová hala bude na místě současného parkoviště a rozšíří více jak na dvojnásobek skladové a výrobní prostory.

budova hlohovec

Název projektu: Vybudování školicího střediska společnosti Leonardo technology s.r.o.
Registrační číslo projektu: CZ.01.2.07/0.0/0.0/15_003/0001535
Popis projektu: Projekt je realizován v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Předmětem předkládaného projektu je úprava zastaralé, prostorově a technicky nevyhovující budovy, na nové moderní školicí středisko, které umožní rozvoj podnikatelských aktivit společnosti Leonardo technology s.r.o. Součástí projektu je i nákup specifického vzdělávání pro zaměstnance. V návaznosti na výstavbu školicího střediska budou zintenzivněny školící aktivity s cílem zdokonalení stávajícího systému vzdělávání. Díky zvyšování kvalifikace, znalostí a profesní odbornosti pro zvládání nároků kladených trhem bude posílena konkurenceschopnost společnosti. Realizace projektu je stanovena od 5. 8. 2015 do 31. 10. 2017.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Březen 2016

Výstava Amper 2016, divize spotřební materiály a divize technologie - automatizace průmyslového značení.

Únor 2016

Výstava Embax Print - prezentace divize spotřební materiály. Překvapivě vysoká návštěvnost výstavy, nové umístění v hale G. První prezentační video vlastní produkce termotransferových pásek, vlastní výsek etiket a logistika. Kultura výroby je na vysoké úrovni a využívá vysokého standardu logistiky a skladu Leonardo technology.
Započetí stavby nové provozovny a školicího střediska Leonardo technology Říčany.

budova ricany

Leden 2016

Získání ocenění od významného evropského výrobce laserů Solaris Laser SA. Převzetí ocenění pro Leonardo technology bylo přímo od prezidenta společnosti pana Dr. Lecha Boruce.
Solaris Laser ocenil Leonardo technology diplomem za uplynulý rok 2015, kdy jsme instalovali lasery do aplikací na svařování plastů, dekoraci materiálů a zajistili jsme softwarové úpravy, které posunuly Solaris Laser ještě dále v průmyslových aplikacích a implementacích. Přesněji je ocenění ....for creative and partnership cooperation, inovative exploration of new business areas resulting in excellent sales in year 2015.
Prohloubení spolupráce s firmou EuroPlus Slovinsko a hlubší diskuse nad vývojovou spoluprací, kdy jsme se stali testovacími partnery pro nové verze software NiceLabel. Naše realizace aplikací software na dotykových průmyslových panelech ukázala směr využití potenciálu software NiceLabel Power Form a přispěla k přímé diskuzi s vývojáři softwaru ve společnosti EuroPlus. S techniky Leonardo jsme schopni zabezpečit velmi složité aplikace jako jsou serverové instalace a cloudová propojení, provázání s daty z MS Navision, SAP R3 a jinými ERP systémy.

Prosinec 2015

Ukončujeme rok s největším počtem projektů a tomu odpovídá i finanční stav firmy. Obrat české společnosti Leonardo technology je 117.500.000 Kč (4.340.000 Eur), což je meziroční nárůst o 34 mil. Kč ( 1,3 mil Eur year-on-year). Obrat Slovenské pobočky Leonardo technology stoupl na 695.000 Eur. Kultura organizace firmy se stále vyvíjí a zdokonaluje a správné nastavení je vidět na několika ukazatelích. Zlepšila se ziskovost firmy díky optimalizaci servisního oddělení a projektového vedení zakázek. Výrobní sektor Leonardo technology s divizí Spotřební materiály (termotransferové pásky, etikety) vykázal razantní meziroční nárůst. Z hlediska kultury evidence skladu bylo potřeba rozšířit i skladové klimatizované prostory pro divizi Spotřební materiály. Celková velikost organizace vykazuje nárůst počtu zaměstnanců a tento trend bude pokračovat i v roce 2016. Nastavení společnosti je otevřené k realizaci velkých projektů a propojení s nadnárodními společnostmi.

Výhledem do budoucna je podepsání smlouvy a zahájení stavby nové provozovny v Praze (lokace Říčany) v roce 2016 a předpokládaným dokončením ve stejném roce. Započaly přípravné práce pro rozšíření provozovny v Hlohovci, kde se počítá s podporou divize Automatizace. Předpokládá se vybudování nové haly, navazující na stávající provozovnu Hlohovec. Jednopatrová přízemní moderní přístavba bude o předpokládané ploše až 300m2, bude řešit logistické uspořádání a taky logickou návaznost na jednotlivé provozy a potřeby ve firmě. Na rok 2016 bylo naplánováno několik zahraničních školení u našich dodavatelů a získání hlubších znalostí z technologií průmyslového značení, stejně tak bylo i naplánováno školení ze strany dodavatelů u nás. Trend prezentace firmy bude pokračovat účastí na významných průmyslových veletrzích v České a Slovenské republice, Amper, MSV, Embax, For industry. Stále pokračuje vývoj vlastní tiskárny s vysokým rozlišením JetSet, která je ve světě prodávána pod obchodním názvem AMACO D-JET. Strategické uzavření smlouvy se společností AMACO Ing. Vonach GmbH Austria přineslo několik objednávek na uvedený systém a partnerství s výrobci balících linek jako je například Multivac.

Získání prestižního ocenění od společnosti Paul Leibinger, Most Innovative Distributor Worldwide 2014/2015. Společnost Leonardo technology získala jako jediná ocenění mezi 80 celosvětovými distributory. Jsme hrdi na získání tak prestižního ocenění, které je závazkem do budoucí a ještě více prohlubující spolupráce se společností Paul Leibinger.

obrat 2016

Listopad 2015

Vystavujeme jako partner společnosti Amaco na výstavě Compamed Düsseldorf. Naše tiskárna JetSet je instalována na balící lince a prezentuje své možnosti tisku a značení plně v provozu, jako na skutečné výrobní lince. Velký zájem o tiskárnu a její snadné ovládání podporuje nadšení ve vývoji a potvrzuje správný směr ve výrobě tohoto typu tiskárny, která našla své místo na málo obsazeném trhu. Výstavou se otevírají dveře pro tiskárnu JetSet nejen na evropský trh, ale i dále do celého světa. První instalace jsou na Slovensku a pokračují do Rakouska a Německa.

Září 2015

Pharma konference, kde jsme jako stříbrný partner a představujeme také Leonardo JetSet tiskárnu.
Úspěšná výstava MSV Brno, kde je celý stánek zasíťovaný a na dotykových průmyslových počítačích s IP64 je spuštěna aplikace NiceLabel pro dálkové ovládání tiskáren na stánku. Představujeme Jet3up a hned jej máme propojený s VNC viewer. Nový laser Solaris EFLS (Enhanced fiber laser Solaris). Společnost Leonardo technology přispívá ke kultivaci automatizace průmyslového značení a zavádí světové novinky na český a slovenský trh.

Srpen 2015

Společnost LVS, dodavatel verifikátorů 2D a 1D kódů, byl prodán firmě Spectric plc. a zařazen do divize Microscan Systems Inc., která má velmi velké zkušenosti s kamerovým snímáním kódů.

Červen 2015

Dodavatel termotransferových tiskáren a print and apply aplikátorů, Avery Dennison, prodal svou divizi společnosti Possehl Group a znovu se vyzvedává do výšin společnost Novexx jako nezávislý pokračovatel vývoje a výroby termotransferových tiskáren a aplikátorů pod staronovým názvem. Velikán s velkým jménem Avery Dennison odchází z trhu tiskáren a aplikátorů a zůstává na trhu spotřebních materiálů (etikety).

Květen 2015

Výstava MSV Nitra Slovensko. Prezentace slovenské pobočky Leonardo technology na nejprestižnější výstavě Slovenska, společně s divizí spotřebních materiálů. Leonardo technology se prezentoval na dvou stáncích. Jako novinka byl poprvé ukázán nový Solaris eSolarMark + inkjet tiskárna Leibinger JET3up.

Duben 2015

Výstava For Automation Praha. Divize spotřebních materiálů pro termotransferové tiskárny se prezentovala na průmyslové výstavě jako výrobce etiket a divize konvertující termotransferové karbonové pásky z Jumbo rolí. Jako výrobce spotřebních materiálů má Leonardo technology kompletní kontrolu nad spotřebním materiálem.

Březen 2015

Získání prestižního ocenění pro JetSet Inkjet tiskárnu s vysokým rozlišením tisku v kategorii Průmyslové značení v anketě Produkt roku 2014, časopisu Trade Media. Oficiální předání ocenění proběhlo na výstavě Amper Brno. Neutuchající nápady a dlouhodobé zkušenosti vyústily k návrhu a vlastní výrobě tiskárny JetSet s vysokým rozlišením v systému single pass, speciálně zaměřenou na Pharma a Medical. Leonardo technology se posouvá do vyšších pater a stává se výrobcem úspěšných tiskáren.

Leden 2015

První testy s inkjet tiskovými hlavami Konica Minolta pro digitální tisk.

Prosinec 2014

Ukončujeme rok 2014 poprvé s obratem společnosti Leonardo technology 83,7 milionů korun (3 mil. Eur) a tak se stává tento rok nejúspěšnějším za celých 12 let existence, což je meziroční nárůst o 17%. Z dlouhodobého pohledu na růst firmy je to za posledních 6 let nárůst obratu o 250%, tedy 2,5x vyšší, což znamená stále velmi strmou rostoucí tendenci společnosti bez dosažení saturace a ustálení obratu. Zlepšila se taky nákladová efektivita. Vypovídá to o zdravém vedení společnosti a získávání stále nových trhů a posílení stávajících pozic u svých zákazníků. Vzhledem ke své historii, strategii, velikosti a nezaměnitelnému jménu společnosti na trhu, by měla společnost udržet postavení dosažené na relevantních trzích ve středním období a odhaduje se dlouhodobě udržitelný tržní potenciál a růst na úrovni potenciálu trhu v závislosti na HDP ČR. Jsme zásadní a klíčový hráč na českém a slovenském trhu v oblasti Automatizace průmyslového značení.
Po více jak 10 letech produkce tiskáren Leibinger JET2 je jejich produkce ukončena a nahrazuje je Leibinger JET2neo a nejvyšší řada současných inkjet tiskáren Leibinger JET3. Pokrokovou tiskárnu JET2, která jako první na světě představila dotykový systém ovládání pro CIJ inkjet tiskárny a ukázala správný vývojový směr, jsme umístili na čestné místo do našeho Leonardo muzea. Zaslouží si uznání za 10 letou produkci, která stále dokázala konkurovat i jiným mladším zařízením. Získání několika prestižních ocenění z výstav jsou jen důkazem dokonalosti a schopnosti německého vývojového týmu Leibinger.

obrat 2014 LT m

Listopad 2014

Výstava For Energo Praha podpořená divizí spotřebních materiálů s vlastním stánkem. Ukazuje se správný směr divize a je zvýšena podpora divize spotřebních materiálů nákupem nové výrobní technologie za podpory Evropské Unie. Nákup se týká řezačky termotransferových pásek a vysekávačky etiket. Navýšení kapacity výroby termotransferových pásek a etiket přichází v zápětí.

Říjen 2014

Instalace vlastní tiskárny Leonardo JetSet s tiskovými hlavami XAAR Proton do provozu Thermoforming na potisk obalové fólie v jednom průběhu - single pass printing. Náhrada termotransferové tiskárny tiskárnou s vysokým rozlišením vlastní Leonardo konstrukce s ovládacím dotykovým displejem. Vývojový tým Leonardo technology dokázal navrhnout, vyvinout a realizovat tiskárnu vlastní produkce a zařadil se tak k výrobcům tiskáren. Nyní se zaměřuje na získání niche markets a plánuje expandovat do zahraničí s prvními instalacemi. K úspěchu s vlastním vývojem.

Září 2014

Výstava MSV Brno. Leonardo technology se představuje na dvou výstavních plochách jak divizí spotřebních materiálů, tak i divizí tiskové technologie. Nejvíce návštěvníků za celé období působení společnosti Leonardo technology. Představen nový laserový systém eSolarMark s novou dotykovou obrazovkou a novou digitální skenovací hlavou. Nový systém od společnosti TS Elektronik na HP cartridge, nový dotykový displej, nový software, nově taky bluetooth ovládání.

Červenec 2014

První instalace vláknového laseru Solaris FLS, který má sice nižší energii pulsu, ale disponuje stejným příslušenstvím jako vláknový laser. Jeho velmi atraktivní cena představuje větší potenciál pro prodej a instalaci v automatizaci průmyslového značení.

Červen 2014

Stáváme se partnerem pro společnost XAAR, kdy je započatý vývoj vlastní tiskárny s vysokým rozlišením. Nalézáme vlastní "Niche market" a snažíme se o vlastní produkci s odlišnou strategií, než mají naši dodavatelé. Vidíme potenciál tam, kde jej jiní nehledají a vidíme profit s přidanou hodnotou tam, kde jiní neinvestují.

Květen 2014

Výstava MSV Nitra Slovensko. Dva stánky Leonardo technology jako již tradičně ukázaly technologie značení a spotřebního materiálu, jako jsou termotransferové pásky, etikety a termotransferové tiskové hlavy(www.tiskovehlavy.cz). Návštěvnost výstavy byla mnohem menší než v předchozích letech. Byl vyzkoušen nový elektronický formulář pro návštěvníky našeho stánku výstavy MSV Nitra za použití NiceLabel software a nástroje Niceform s identifikací čárovými kódy.

Duben 2014

Výstava v Praze For Industry s divizí spotřební materiály (www.tiskovahlavy.cz), kde se ukázala důležitost propagace firmy i na menších výstavách a speciálně nové divize, která má velmi slibný nárůst zákazníků. Společně s tiskovými a značícími technologiemi tvoříme ucelený celek a jednotný tým, Leonardo tým, který dokáže zabezpečit veškeré požadavky zákazníků (nebo se o to alespoň pokusí).

Březen 2014

Účastníme se výstavy Amper 2014 v Brně, kde se Leonardo technology prezentuje na dvou stáncích, jak se spotřebním materiálem, tak i s tiskovými technologiemi. Již je samozřejmostí prezentace na velkých průmyslových plazmových televizích na stánku. Z technologií představujeme nové Leibinger JET2neo S, což je rychlejší verze tiskárny JET2neo pracující s tryskou 60um a s frekvencí na piezo 96kHz.
Novinkou ze sekce laserů je nadále představen malý ekonomický laser Solaris eMark Eco. Jde o laser pro malé provozy a průmyslové značení zabezpečí hlavně v potravinářství, kosmetice nebo v mlékárenské produkci. Laser Solaris eMark Eco byl oceněn anketou časopisu Řízení a údržba jako Produkt roku.

Únor 2014

Výstava Embax print Brno, kde se účastníme s divizí Spotřební materiály a představujeme ucelenou nabídku termotransferových pásek, etiket a tiskových hlav pro termotransferové tiskárny. Divize spotřební materiály se prezentuje na www.tiskovehlavy.cz

Leden 2014

Velkolepá reklamní kampaň v 15 technických časopisech a internetových časopisech, kde jsme na 3. straně časopisu vedle úvodníku a přinášíme informace o novinkách a nových tiskových technologiích.
Ukončení roku s obratem firmy 71,8 milionů korun, což je meziroční nárůst o 10 milionů korun pro českou firmu Leonardo technology. Slovenská dceřiná společnost Leonardo technology má stagnující bilanci a je na obratu 502.320 Eur.

Máme řešení na míru pro každého!

Elektrotechnika, potravinářství, lahvárenství, automotive, chemie, kosmetika, mlékárenství, zdravotnictví.

Domluvte si schůzku

Abychom vám zajistili lepší uživatelské prostředí, používá tento web soubory cookie. Používáním webu s jejich užíváním souhlasíte. Přijmout