Již od roku 2002 řešíme Vaše projekty průmyslového značení.

Software

Leonardo je schopen vybavit systémy od jednoduchých softwarových aplikací až po složitějšími s připojením do podnikových sítí a různých nadřazených systémů. U zákaznických řešení, jako jsou tisk záznamů z databáze, externí výběr tiskových zpráv atd. jsme připraveni poskytnout odborné konzultace nebo pro vás požadovaný software vytvořit na klíč.

Komplexní tiskový manažer návrhu a tisku etiket s čárovými kód.

Obsahuje všechny základní nástroje (text, čára, obrázek, čárový kód, pozadí) pro návrh a tvorbu etiket s čárovými kódy, a to jak lineárními, tak i 2D. Neomezený počet objektů na 1 etiketě. Podpora importu dat z ASCI souborů nebo tabulek MS Excel, klávesnicový vstup, funkce inkrementace, průvodce pro tvorbu EAN.UCC 128 čárových kódů. Podpora termotiskáren všech běžných značek a možnost tisku i na běžných kancelářských tiskárnách s využitím ovladačů od výrobců.

 • Licence pouze pro 1 uživatele
 • Neomezený počet tiskáren
 • Návrh etiket z databáze s podporou pouze Excel a textových souborů
 • Bez speciálních funkcí
 • Tisk na vyžádání předem definovaného formátu

nice label logo 2016

Software NiceLabel je uživatelsky velmi přívětivý, ovládání programu je obdobné jako ovládání programu Microsoft Word. To znamená, že kdokoliv může rychle navrhovat profesionální štítky bez předchozí znalosti čárových kódů a celého softwaru.

NiceLabel je předním poskytovatelem značících řešení pro obchod i podnikání. Profesionální etiketovací software umožňuje návrh etiket s podporou čárových kódů, 2D kódů, RFID technologie a ucelené tiskové řešení pro desktop, podnikové a mobilní aplikace. Kromě návrhů etiket NiceLabel poskytuje nástroje, které umožňují snadno vytvářet účelová tisková řešení. Pouze účelová řešení eliminují lidské chyby a zvyšují produktivitu práce. Software je dodáván v několika variantách dle použití.

Stáhnout trial verzi softwaru k vyzkoušení.

Nové a vylepšené funkce ve verzi 2019

Vrstvy
Při vytváření složitých štítků a formulářů je často náročné vidět všechny položky v okně návrhu. Malé objekty se skrývají pod větším a výběr objektu se tak stává obtížným. Vrstvy poskytují způsob, jak spravovat všechny položky, které tvoří váš štítek nebo formulář. Berte vrstvy jako soubor průhledných vrstvených ploch, na které můžete vložit objekty na štítky nebo formuláře. Vzhledu štítků a formulářů přispívá vertikální pořadí objektů (nazývané pořadí vrstvení nebo pořadí Z).
Vrstvy vám pomohou spravovat umístění a viditelnost přidaných objektů. Dále vám poskytují větší flexibilitu při uspořádání a úpravě objektů ve složitých návrzích. Objekty můžete umístit na více vrstev, z nichž každá obsahuje část celkového návrhu. Skládání vrstev funguje tak, že každá vrstva obsahuje objekty, které dohromady dávají společný obraz.
Šablona štítku může obsahovat například následující vrstvy:

 • Vrstva pro předtištěné údaje. Po naskenování štítku, který obdržíte od výrobce, byste umístili naskenovaný obrázek na vrstvu pozadí a nastavili ji jako netisknutelnou.
 • Vrstva pro textové objekty. Všechny dynamické textové objekty jsou umístěny na této vrstvě.
 • Vrstva pro čárové kódy. Všechny dynamické objekty čárového kódu jsou umístěny na této vrstvě.

Pro návrh štítků a formulářů můžete použít vrstvy. Ty lze skrýt nebo zobrazit v průběhu návrhu.
Při návrhu štítků nebo formulářů s vrstvami pracujete s panelem vrstvy. Panel vám pomáhá navrhnout přizpůsobitelné šablony štítků a vytvářet formuláře, které odpovídají vašemu obchodnímu modelu. Ve výchozím nastavení obsahuje každý nový štítek nebo formulář jednu vrstvu. Můžete však vytvořit a uspořádat tolik nových vrstev, kolik potřebujete.

RTF ovládání tisku
Chcete-li vytisknout formátované textové objekty v NiceLabel, použijte objekt Rich text box (Plné textové pole). Tento objekt používá kódování formátu RTF (Rich text box) k popisu obsahu. Nástroj NiceLabel Designer zobrazuje skutečné grafické znázornění objektu RTF během návrhu štítku.
NiceLabel používá specifickou systémovou komponentu k zobrazení formátovaných dat. V NiceLabel 2019 můžete přepínat mezi prvky systému.

Aktualizované seskupení objektů
NiceLabel 2019 poskytuje podporu pro objektové skupiny na úplně nové úrovni. V NiceLabel 2019 je, při zpracování štítků nebo formulářů, objektová skupina považována za samostatný objekt. Se skupinou se pracuje jako se samostatným objektem namísto výběru jednotlivých objektů. Skupina je novým typem objektu. Skupiny můžete také kopírovat a vkládat.
Výsledkem je několik výhody pro návrháře:

 • Příkazy zarovnání zarovnávají skupinu jako jediný objekt, který zachovává vzdálenosti mezi objekty ve skupině.
 • Pozici skupiny můžete uzamknout.
 • Umístění skupiny můžete přesně nastavit pomocí souřadnic X a Y.
 • Můžete definovat viditelnost skupiny.
 • Skupiny můžete umístit ve vztahu k jiným objektům nebo hranicím štítků. Samostatné objekty mohou být umístěny ve vztahu ke skupině a ve vztahu k určitému objektu ve skupině. Relativní pozici objektu ve skupině lze upravit pouze ve vztahu k objektům ve stejné skupině.

Vzhledem k tomu, že stejná podpora skupin je k dispozici i ve formulářích, můžete k úpravě vlastností skupiny použít existující akci Set Object Property (Nastavit vlastnosti objektu). Změna vlastností skupiny tak ovlivní všechny objekty ve stejné skupině. Skupinový objekt ve formulářích podporuje následující vlastnosti: Pozice X, Pozice Y, Povoleno a Viditelné.

Načítání hodnot proměnných v objektu Inicializace dat
Software NiceLabel se obvykle používá k vytváření šablon dynamických štítků. Data tvořící štítek v něm nejsou uložena, ale jsou získávána z hlavního úložišť dat a používána jen v době tisku. Tato technika minimalizuje počet různých šablon štítků.
Správné rozvržení pro tisk nebo náhled štítků s dynamickými objekty vám funkce Label Preview (Náhled štítku) zobrazí až poté, co jí poskytnete dat. Standardně byste údaje zadali ručně nebo je vybrali v databázi. Pokud data zadáváte ručně (např. při testování), připravte se na to, že vám zadání může trvat delší dobu.
Jedním z řešení tohoto problému je definovat předběžné hodnoty pro všechny zdroje dat v šabloně štítků. Při vytváření štítku uvidíte, jak se objekty přizpůsobují hodnotám. Díky nové funkci NiceLabel 2019 můžete pozorovat, jak štítek reaguje na různá data (údaje z testů nebo výrobní data). Objekt Inicializace dat představuje nový způsob pro načtení množiny hodnot z datových souborů.
NiceLabel podporuje datové soubory s následující dvojí stavbou dvojic jmen a hodnot: soubor XML a textový soubor. NiceLabel 2019 přečte všechny dvojice názvů a hodnot a použije je k označení proměnných. Pokud štítek definuje proměnnou se specifickým názvem, přiřadí se k této proměnné hodnota. Automatické mapování se provádí na základě odpovídajících názvů polí (z datového souboru) a proměnných (ze štítku nebo řešení).
Viditelnost načítání je konfigurovatelná ve vlastnostech objektu Inicializace dat.
V případě, že potřebujete data odeslat do integračního systému pro zpracování, vám objekt Inicializace dat může vygenerovat soubor XML, jež obsahuje názvy a hodnoty dvojic existujících proměnných.

Pravidla importu nových zdrojů dat
NiceLabel 2019 používá aktualizovaný mechanismus importu zdroje dat. Mechanismus nyní zabraňuje ve vytváření nadbytečných zdrojů dat, která nesou podobná jména. Ve většině případů se funkce importu používá k převodu štítků nebo řešení vytvořených v programu NiceLabel verze 6. V této verzi byly štítky a formuláře samostatnými objekty, které byly uloženy v jednotlivých souborech. Každý soubor definoval své vlastní zdroje dat.
NiceLabel 2019 používá koncept souborů řešení, ve kterých jsou štítky a formuláře uloženy ve stejném souboru a sdílejí stejný datový model. Sloučení rozptýlených datových modelů na jednom místě, které se stane zdrojem dat, může být u složitějších štítků a formulářů výzvou. Dříve, pokud existoval stejný název zdroje dat v mnoha štítcích nebo formulářích a jeho vlastnosti se lišily od již existujícího zdroje dat, tak NiceLabel 2017 vytvářel novou proměnnou a přidal jí příponu 1,2 atd. Tento přístup s sebou však přinesl riziko vytváření velkého množství zdrojů dat, díky kterému může zjednodušování struktury pro použití jediného zdroje dat zabrat poměrně dost času.
V NiceLabel 2019 jsou pravidla pro import výrazně jednodušší.

 • Importované zdroje dat nahrazují stávající zdroje dat - místo sloučení parametrů nebo vytváření nových zdrojů dat s příponou_1.
 • Zdroje dat lze nahradit pouze zdroji dat stejného typu (např. proměnné s proměnnými, funkce s funkcemi).
 • Pokud se proměnná se stejným názvem z jiného zdrojového souboru liší pouze ve výchozí hodnotě, výchozí hodnota sloučené proměnné se odstraní namísto vytvoření dvou proměnných se dvěma výchozími hodnotami.
 • Pokud se proměnná se stejným názvem z jiného zdrojového souboru liší pouze v nastavení fixní délky, sloučená proměnná nemá fixní délku.

Zamezení nahrazení typu písma
NiceLabel 2019 poskytuje větší kontrolu nad druhy písma, které jsou použity u štítku určeného k tisku.
Všechny textové objekty štítku ukládají, spolu s objekty, i název použitého písma. Abyste zajistili, že se štítek vytiskne na každém počítači stejně, využijete nyní funkci, která brání nahrazení druhu písma. Předpokladem je samozřejmě přítomnost použitých písem na všech počítačích používaných pro tisk.
Ve výchozím nastavení služba NiceLabel automaticky vyhledá náhradní písmo, pokud původní písmo není k dispozici. Proces nahrazování písma můžete ovládat pomocí funkce, která je v programu NiceLabel již k dispozici. Nahrazení písma použijte například tak, abyste vytvořili pouze jednu hlavní šablonu štítku a tu použili ke stejnoměrnému vytištění na různých druzích / modelech tiskáren, aniž by byly duplikáty štítku pro dané tiskárny optimalizované.
Automatické nahrazování písem může výrazně změnit rozvržení textu a následně celý návrh štítku. Většinou však chcete štítek vytisknout přesně tak, jak jste jej navrhli. Chcete-li zabránit nežádoucímu nahrazení písem, ve vlastnostech štítku lze zaškrtnou ochranu před nahrazením. Pokud je toto nastavení povoleno, tisk štítků se zastaví, v případě, že některá z písem použitých ve štítku nejsou k dispozici.

NiceLabel 2019 představuje nový způsob jak načítat výchozí hodnoty tiskárny.
Existují dva způsoby, jak NiceLabel načítá nastavení tiskárny (jako například rychlost tisku, nastavení tmavosti a případný offset):

 1. Načtení nastavení uložené v souboru štítku. V takovém případě je nastavení vámi vybrané tiskárny uloženo ve štítku. Tento přístup je v pořádku, pokud štítek tiskne vždy na jedné tiskárně, ale můžete mít potíže, když chcete vytisknout stejný štítek na jiných tiskárnách.
 2. Načtení z ovládací jednotky tiskárny. V takovém případě samotný štítek obsahuje nastavení tiskárny. Při tisku štítku se výchozí hodnoty načtou z ovládací jednotky tiskárny a použijí se na štítek. Tato funkce zajišťuje optimální vytištění štítku pomocí jakékoli cílové tiskárny.

Při vytváření nového štítku v programu NiceLabel 2019 je výchozím nastavením tiskárny Použít nastavení tiskárny z ovladače tiskárny. Nové výchozí nastavení nemá vliv na existující štítky, které si zachovají aktuální nastavení. Jedná se o nejlepší přístup k tisku stejného štítku na více tiskárnách. Obsluha tiskárny nemůže měnit nastavení uložená na štítku, ale může doladit nastavení ovládací jednotky na svém počítači.

Optimalizace pásu karet pro nastavení zarovnání
NiceLabel 2019 obsahuje optimalizovaný pás karet pro snadnější návrh štítků. Klávesové zkratky pro dříve skryté volby jsou nyní snadno dostupné.
Úkolem návrháře štítku je zajistit, aby rozvržení štítku vyhovovalo daným požadavkům. Objekty štítku musí být správně umístěny a zarovnány. Často používané příkazy pro zarovnání v programu NiceLabel Designer jsou "zarovnání nahoru / dolů", "zarovnání doleva / doprava" nebo "zarovnání na střed". V programu NiceLabel 2019 došlo k přemístění tlačítek pro zarovnání. Nyní se nacházejí přímo na dohled návrháře - na pásu karet.
Zatímco byl, pro řízení zdrojů dat, již k dispozici Správce dynamických dat, musel být nejprve otevřen, abyste jste získali přístup k některým z přiložených příkazů. V NiceLabel 2019 jsou dva nejčastěji používané příkazy k dispozici přímo na pásu karet. Funkce Importovat zdroje dat a Pořadí příkazů můžete používat přímo z pásu karet.

Zlepšení tisku natočeného čárového kódu
NiceLabel 2019 zlepšuje tisk veškerých natočených lineárních a 2D čárových kódů.
Natočený čárový kód se již netiskne jako rastr s bílým obdélníkovým pozadím. Tiskne se pomocí jednotlivých vektorových řádků namísto jedné rastrové mapy. Tím se snižuje požadované množství dat v tiskovém proudu, který popisuje natočený čárový kód. Ty čárové kódy, které nelze popsat pomocí vektorového obrázku, se vytisknou jako soubory PNG s průhledným pozadím.

Najděte řešení, které nejlépe vyhovuje vašim potřebám

Nevíte, co si vybrat?
Udělejte si chvilku na odpovězení sedmi otázek ohledně vašich požadavků a doporučíme vám produkt, který vám nejvíce vyhovuje.

Vyhledat vhodné řešení

Stáhněte si zdarma ovladače do vaší tiskárny

Zebra, Datamax, Printronix, Citizen, TEC, TSC, Intermec a mnoho dalších.

Najít a stáhnout ovladač

Rychlé odkazy

Požadavek na zaslání cenové nabídky / 3D rozměru - NiceLabel 2019 DESIGNER EXPRESS

Zde nám můžete zanechat další upřesňující informace.

Veškeré zpracování osobních údajů provádíme v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“).

Svět průmyslu zachrání nový hrdina

Žijeme ve světe, kde se vždy něco pos... a to i s kvalitními produkty. Takovou situaci může zachránit jediný hrdina!

LT man software kategorie

Máme řešení na míru pro každého!

Elektrotechnika, potravinářství, lahvárenství, automotive, chemie, kosmetika, mlékárenství, zdravotnictví.

Domluvte si schůzku